nieuws

AFM pleit voor efficiëntere PE-systematiek

Branche

AFM pleit voor efficiëntere PE-systematiek

De AFM is er voorstander van om de PE-systematiek na de overgangstermijn te versoepelen. In plaats van per module zou het permanent actueel houden van de diploma’s per vakgebied kunnen geschieden. Dat zei Joris Blaauw van de toezichthouder op het PE Plus Event van VVP, Dukers & Baelemans en Lindenhaeghe.

Blaauw zei dat de AFM verkennend kijkt naar een versoepeling van het permanent actueel houden van de diploma’s. “Als straks de overgangstermijn voorbij is begint voor u de PE-cyclus. We kijken nu al naar een versoepeling van het PE-systeem, wij denken dat het efficiënter kan. Bijvoorbeeld door het per vakgebied te doen in plaats van per module. Dat gebeurt nu al in het overgangssysteem, waardoor een adviseur die op alle gebieden adviseert maar vier in plaats van zeven diploma’s hoeft te halen. Dat zou ook een oplossing voor de PE-cyclus kunnen zijn.”

Schrijnende gevallen
Adviseurs die niet aan de diplomaplicht kunnen voldoen omdat zij ernstig of langdurig ziek zijn, hebben ook de aandacht van de AFM. VVD-Kamerlid Aukje de Vries probeert donderdagavond deze mensen te beschermen met een motie in het plenaire debat over de Wft-examinering. “Het is een heel moeilijk dossier”, zegt Blaauw. “Aan de ene kant heb je de wet- en regelgeving, maar aan de andere kant heb je ook de menselijke maat. Je krijgt onder andere een vraag als: ‘wanneer is iemand ernstig en langdurig ziek?’ Je zit namelijk met het belang van de adviseur, maar ook dat van de klant. Ons uitgangspunt is dat als er niet wettelijk iets geregeld wordt, wij misschien in het toezicht een oplossing kunnen vinden. Wat die oplossing wordt kan ik nog niet zeggen, maar we streven ernaar in de zomer een oplossing te hebben.”

Toezicht
Blaauw, die zelf zijn diploma voor Basis en Hypothecair Krediet haalde en ook nog Vermogen gaat doen, vertelde ook over de rol die de AFM speelt in het bekwaamheidsstelsel. “In het begin hebben we informatie gedeeld over welke diploma’s je moet halen en veel vragen beantwoord. Nu beginnen we aan een andere fase, de vraag is hoe we toezicht gaan houden op de diplomaplicht. Een aantal adviseurs heeft onder een verkort overgangsregime de examens gedaan. Met die groep gaan we een toezichtpilot doen.”

Reageer op dit artikel