nieuws

‘AFM en DNB gebruiken bestuurlijke boetes voor te zware overtredingen’

Branche

‘AFM en DNB gebruiken bestuurlijke boetes voor te zware overtredingen’

Toezichthouders AFM en DNB gebruiken bestuurlijke boetes voor zwaardere overtredingen dan bedoeld, stelt Arnt Mein in zijn proefschrift ‘De boete uit balans. Het gebruik van de bestuurlijke boete in de praktijk van het financieel toezicht.’ Hij verdedigt het proefschrift vrijdag aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

Mein onderzocht hoe de AFM en DNB gebruik maken van hun bevoegdheid om een bestuurlijke boete op te leggen. De boete was vooral bedoeld om efficiënter op te treden tegen lichte en veelvoorkomende overtredingen van overheidsvoorschriften, maar een punt van zorg was dat de toezichthouders niet voldoende professionele distantie en objectiviteit in acht zouden nemen, zoals een strafrechter zou doen.

Mein constateert dat de boete anders gebruikt wordt dan de intentie was. In ongeveer de helft van de gevallen die hij onderzocht werd de boete uitgedeeld voor ernstige overtredingen, in plaats van lichte.  Daardoor heeft de boete zich volgens Mein ontwikkeld tot een gelijkwaardig alternatief voor het strafrecht, maar het strafrecht stelt hogere eisen aan het gebruik ervan. Het proces van een boeteoplegging is bijvoorbeeld minder controleerbaar dan een openbaar proces. Een ander punt van aandacht is dat de boete onder meer werd ingevoerd een vermeend handhavingstekort, maar in werkelijkheid zijn er relatief weinig bestuurlijke boetes uitgedeeld.

Transparantie en tegenwicht
Dat neemt volgens Mein niet weg dat de toezichthouders over het algemeen professioneel omgaan met hun boetebevoegdheid. Maar meer transparantie en tegenwicht is volgens de onderzoeker wel nodig voor de boetebevoegdheid, zeker nu de boete voor zwaardere overtredingen wordt ingezet. Mein geeft als suggesties: “Zo zouden de financiële toezichthouders in hun boetebesluiten nadrukkelijker moeten stilstaan bij de vraag of de boete in het concrete geval nodig en passend is. Dit zal ten goede komen aan de aanvaardbaarheid van het besluit en de legitimiteit van de toezichthouder. Daarnaast zou zowel binnen de organisatie van de toezichthouder als door de rechter meer tegenwicht moeten worden geboden. Niet alleen door na te gaan of de boete juridisch houdbaar is, maar ook of die gegeven de omstandigheden wenselijk is. Onder die voorwaarden blijft de boete in balans en vormt het een aanwinst voor het financieel toezicht.”

Reageer op dit artikel