nieuws

Aantal Belgische tussenpersonen halveert in twintig jaar

Branche

Aantal Belgische tussenpersonen halveert in twintig jaar

In België is het aantal verkopers van verzekeringen de afgelopen twintig jaar bijna gehalveerd. In 1995 waren ze nog met ruim 28.000. Nu nog met 14.753, blijkt uit het jaarverslag van de FSMA, de Belgische AFM.

De daling zette het afgelopen jaar ook flink door. Op 31 december 2014 waren er in het register 1.785 verzekeringstussenpersonen minder ingeschreven dan op 31 december 2013, toen waren het er nog 16.538.

Het grootste gedeelte van de uitschrijvingen uit de registers betrof tussenpersonen met wie de samenwerking ‘door de centrale instelling werd beëindigd’ of tussenpersonen die zich op eigen initiatief lieten verwijderen uit het register van de verzekeringstussenpersonen. Daarnaast heeft de FSMA zelf de inschrijving van 73 tussenpersonen doorgehaald omdat ze de inschrijvingsvoorwaarden niet naleefden, bijvoorbeeld omdat ze geen verzekering beroepsaansprakelijkheid hadden afgesloten. In 2014 werden er 1.370 nieuwe verzekeringstussenpersonen ingeschreven.

Mystery shoppers
De FSMA meldt in het jaarverslag ook dat ze de wettelijke bevoegdheid heeft gekregen om aan mystery shopping te doen. “Via mystery shopping kunnen medewerkers van de FSMA of daartoe door de FSMA gemachtigde externen, vaststellingen doen bij ondernemingen onder toezicht zónder kenbaar te maken dat dit gebeurt in opdracht van de FSMA.”
In 2014 werd een pilot uitgevoerd. In het kader van dit project werden er 201 mystery shopping- bezoeken afgelegd bij vijf banken. Ook in 2015 en 2016 zijn telkens meer dan 200 mystery shopping bezoeken gepland.

Examens
Ook de Belgische tussenpersoon moet examen doen. Vanaf 1 januari 2015 moet de theoretische kennis en dus ook de kennis van de gedragsregels ‘niet langer bewezen worden door het met vrucht volgen van een erkende cursus, maar door het slagen in een examen erkend door de FSMA’. Het nieuwe examensysteem geldt voor alle personen die zich kandidaat stellen voor een functie van tussenpersoon, verantwoordelijke voor de distributie (verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling), effectieve leider (bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten) en persoon in contact met het publiek. Het reglement schrijft overigens voor dat de kandidaat per materie ten minste 60 % van de punten moet behalen om te slagen.

Reageer op dit artikel