nieuws

Dijsselbloem: ‘Sinds 2011 verdwenen 77 kleine verzekeraars’

Branche

Dijsselbloem: ‘Sinds 2011 verdwenen 77 kleine verzekeraars’

Sinds 2011 verdwenen er 77 kleine verzekeraars van het toneel. Maar volgens minister Jeroen Dijsselbloem is er wel degelijk ruimte voor kleinere verzekeraars en wordt er niet actief gestuurd op het verdwijnen ervan. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen van Aukje de Vries (VVD).

De Vries stelde haar vragen naar aanleiding van een onderzoeksartikel in am:magazine waaruit blijkt dat kleine verzekeraars in het verdomhoekje zitten. De toezichtkosten nemen flink toe, DNB kijkt nadrukkelijker over de schouders mee en steeds meer verzekeraars leggen het bijltje er bij neer.

De Vries verlangde daarom een overzicht van de minister. Ook vraagt ze zich af in hoeverre het streven vanuit de regelgever en de toezichthouder actief is gericht op consolidatie van verzekeraars en dus het verdwijnen van kleine verzekeraars.

Aantal
De minister van Financiën laat weten dat het aantal inschrijvingen van kleine verzekeraars van 1 januari 2011 tot heden met 77 is afgenomen. Het gaat dan om portefeuille overdracht (27), opheffing (10), niet meer onder toezicht (20) en fusies/samenvoeging (20). Het aantal nieuw verleende vergunningen vanaf 2011 bedraagt 4.

Dijsselbloem merkt op dat DNB de afgelopen jaren meerdere malen rapporteerde over de precaire situatie op de Nederlandse levensverzekeringsmarkt. “Consolidatie kan bijdragen aan het reduceren van de vaste kosten en daarmee bijdragen aan een toekomstbestendige sector. Dit betekent echter niet dat er geen ruimte is voor kleinere verzekeraars of dat er actief gestuurd wordt op het verdwijnen van kleine verzekeraars.”

Waardevol
Volgens de minister kunnen kleine verzekeraars een waardevolle bijdrage leveren aan een diverse en concurrerende verzekeringsmarkt. “Inzet bij de ontwikkeling van het toezichtregime voor kleine verzekeraars is dan ook geweest om het toezicht zo in te richten dat de polishouder goed beschermd kan worden, maar dat dit niet ten koste gaat van het voortbestaan en de ontwikkeling van de kleine verzekeraars.”

Versoepelingen
Dijsselbloem voert aan dat om de toezichtkosten zo veel mogelijk te beperken, er versoepelingen zijn aangebracht in het toezichtregime voor kleine verzekeraars. “De versoepelingen hebben onder andere betrekking op vermindering van de complexheid van de berekeningen van het solvabiliteitskapitaalvereiste en de technische voorzieningen, een beperking van de rapportageverplichtingen, het laten vervallen van de rol van EIOPA in het toezicht en veel minder uitgebreide governance-eisen in vergelijking tot verzekeraars die onder de richtlijn solvabiliteit II vallen. Ook is de absolute minimum nominale solvabiliteitseis voor kleine verzekeraars een stuk lager dan voor verzekeraars die onder de richtlijn solvabiliteit II vallen.”

Reageer op dit artikel