nieuws

Dijsselbloem: ‘AFM moet afweging maken over geheimhoudingsplicht’

Branche

Dijsselbloem: ‘AFM moet afweging maken over geheimhoudingsplicht’

Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën is het aan de toezichthouder om van geval tot geval te bepalen of het belang van openbaarmaking boven de geheimhoudingsplicht staat. Dat schrijft Dijsselbloem in zijn antwoord op de Kamervragen van VVD’er Aukje de Vries die zij stelde naar aanleiding van een bericht van het FD. De AFM gaf begin april aan vaker namen willen te kunnen noemen van falende financiële instellingen.

De minister vindt het wenselijk dat toezichthouders waar mogelijk transparanter zijn over het toezicht op de financiële sector. “Meer transparantie kan mijns inziens bijdragen aan een herstel van het vertrouwen in de financiële sector omdat het enerzijds hervormingen en naleving van regelgeving inzichtelijk maakt en anderzijds omdat de wetenschap bij marktpartijen dat bepaalde informatie openbaar is deze processen ook kan bevorderen en versnellen”, schrijft Dijsselbloem.

Momenteel zou de Raad van State zich buigen over een maatregel die verzekeraars verplicht de nazorgresultaten zelf openbaar te maken. Dijsselbloem zegt er naar te streven om deze algemene maatregel van bestuur op 1 juli in werking te laten treden. Daarnaast wil de minister om de tafel met de toezichthouders. “In goed overleg met de toezichthouders bezie ik welke ruimte het begrip ‘vertrouwelijke gegevens’ in artikel 1:89 van de Wet financieel toezicht hiervoor biedt en in hoeverre een wetswijziging nodig is. Daarnaast heeft de AFM aangegeven dat zij in meer situaties openbare waarschuwingen wil gaan afgeven. Ook over dit punt ben ik in overleg met de AFM.”

Reageer op dit artikel