nieuws

Asscher erkent oneerlijk speelveld tussen verzekeraars en UWV

Branche

Asscher erkent oneerlijk speelveld tussen verzekeraars en UWV

Minister Dijsselbloem van Financiën en minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkennen dat er sprake is van oneerlijke concurrentie tussen het UWV en de verzekeraars. Het Koninklijk Actuarieel Genootschap (AG) concludeerde in januari dat er geen level playing field is tussen de publieke en de private oplossing voor het WGA-ERD-stelsel omdat de premies bij de verzekeraar omhoog moesten.

Naar aanleiding van het rapport stelden VVD’ers Anoushka Schut-Welkzijn en Aukje de Vries Kamervragen. Zo bleek dat verzekeraars aan andere financieringsvoorwaarden moeten voldoen dan het UWV. Het overheidsbedrijf kan daarom een voordeligere premie aanbieden dan de verzekeraars. Daarnaast bleek uit het rapport ook dat verzekeraars maar beperkte invloed hebben op het herkeuringsproces. Hoewel Asscher het oneerlijke speelveld erkent, zou dit volgens de minister niet liggen aan het herbeoordelingsbeleid van het UWV. “Door bij de werkgever aan te dringen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, kan een verzekeraar wel degelijk beïnvloeden dat een herbeoordeling wordt uitgevoerd. Daarbij komt dat, anders dan het AG betoogt, tegenwoordig ook de verzekeraar zelf namens de werkgever een herbeoordeling bij het UWV kan aanvragen. De voorwaarden waaronder een verzekeraar dat kan doen zijn neergelegd in een convenant dat het UWV en het Verbond van Verzekeraars in 2013 hebben gesloten”, schrijft Asscher.

Medische keuringen
Ook vindt de minister het geen probleem dat het UWV ook de medische keuringen verricht. De keuringen zijn volgens Asscher onafhankelijk omdat zij gedaan worden door artsen. “Alle eisen die aan hun beroepsuitoefening worden gesteld waarborgen dat verzekeringsartsen op basis van objectieve verzekeringsgeneeskundige maatstaven tot hun oordeel komen. Dat wil zeggen dat de beoordeling toetsbaar, reproduceerbaar en consistent is”, aldus Asscher.

Grote verliezen
Verzekeraars leden de afgelopen jaren grote verliezen op de WIA- en WGA-producten. Vanaf 2010 is het aandeel eigenrisicodragers met ruim 27% stabiel. In 2014 is het aandeel eigenrisicodragers voor het eerst gedaald en deze trend zet zich voort in 2015. Daarom heeft Asscher toegezegd op zoek te gaan naar een oplossing om het evenwicht in de hybride markt te verbeteren. Hij verwacht de Kamer voor het zomerreces verder te kunnen informeren.

Reageer op dit artikel