nieuws

Winst zorgverzekeraars met half miljard gedaald

Branche

Winst zorgverzekeraars met half miljard gedaald

Zorgverzekeraars hebben in 2014 aanzienlijk minder winst gemaakt. De totale winst van alle verzekeraars daalde van € 1,5 mrd naar € 1,026 mrd. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandsche Bank (DNB).

De winstdaling is volgens DNB het gevolg van de keuze van zorgverzekeraars om een deel van hun buffers terug te geven aan de premiebetalers. Dat er nog steeds een totale winst is behaald van € 1 mrd is te danken aan goede beleggingsresultaten en meevallende zorgkosten ten opzichte van de ramingen.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) stelt in reactie aan het FD dat de winst waarschijnlijk mede te danken is aan lagere zorgkosten in eerdere jaren. Zorgverzekeraars houden er bij het vaststellen van de premie namelijk rekening mee dat er nog declaraties uit eerdere jaren kunnen binnenkomen. Volgens ZN hebben de zorgverzekeraars de winst grotendeels al teruggegeven aan de premiebetaler in de premiestelling van 2015. De € 1 mrd zal dus worden gebruikt om de reserves aan te vullen. De solvabiliteit van de sector als geheel is toegenomen van 216% tot 238% in 2014.

Reageer op dit artikel