nieuws

Verzekeraars en pensioenfondsen investeren 2 miljard extra in mkb

Branche

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken investeren de komende drie jaar € 2 mld extra in het mkb. De Nederlandse Investeringsinstelling (NLII) presenteert vandaag daarom twee investeringsfondsen. De fondsen moeten de kredietverlening aan mkb’ers vergemakkelijken.

Verzekeraars en pensioenfondsen investeren 2 miljard extra in mkb

Onder andere Pensioenfonds Metaal & Techniek, Aegon, Pensioenfonds PGB en Nationale-Nederlanden hebben de financiering van de twee fondsen toegezegd. Het eerste fonds betreft een Achtergestelde Leningenfonds (ALF) met een beoogde waarde van circa € 300 mln. Via het ALF zullen achtergestelde leningen ter waarde van € 150.000 tot € 5 mln worden verstrekt aan het mkb. Voor het ALF stelt het kabinet aan de investeerders een garantie van 50% op de hoofdsom van de leningen beschikbaar via de Groeifaciliteit. Aegon Asset Management wordt de beheerder van het ALF. Het tweede fonds betreft een Bedrijfsleningenfonds (BLF) met een beoogde waarde van € 500 mln. Dit fonds gaat samen met banken leningen van minimaal € 10 mln verstrekken. Robeco wordt de beheerder van het BLF.

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt het initiatief en stelt garanties beschikbaar. “Met de oprichting van de eerste twee fondsen zet NLII een belangrijke stap om de Nederlandse economie structureel te versterken. Ondernemers kunnen hierdoor eerder de benodigde financiering aantrekken om te investeren in nieuwe producten en dienstverlening. Dat leidt tot banen en hogere economische groei”, aldus minister Henk Kamp.

Het Verbond van Verzekeraars is ook erg blij met de gepresenteerde voorstellen. “Verzekeraars investeren al ruim 60% van het aan hen toevertrouwde kapitaal in Nederland. Het mkb is erg belangrijk voor de werkgelegenheid en de Nederlandse economie”, schrijft het Verbond. Verzekeraars namen zelf ook al het initiatief om kredieten te verstrekken aan het mkb. Zo werkt een groep van negen verzekeraars werken samen met Qredits en ABN Amro om te zorgen voor extra financieringsmogelijkheden voor het mkb. In totaal gaat het om een bedrag van € 170 mln. De verzekeraars focussen zich met name op het kleinere mkb, omdat deze bedrijven het moeilijkst aan financiering kunnen komen.

Reageer op dit artikel