nieuws

Minister: ‘Adviseur zal zich niet in elke examenvraag herkennen’

Branche

Minister: ‘Adviseur zal zich niet in elke examenvraag herkennen’

“Ik ben me er van bewust dat de beroepspraktijk voor iedere adviseur anders is en dat niet iedere adviseur iedere beschreven situatie in de examenvragen dagelijks tegenkomt. Het CDFD streeft ernaar om in de casuïstiek situaties te beschrijven die regelmatig voorkomen in de beroepspraktijk van een gemiddeld beginnend financieel adviseur.” Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op vragen van de Vaste Kamercommissie voor Financiën. In diezelfde antwoorden kondigt hij ook aan de branche drie maanden extra te geven om aan de eisen te voldoen.

De minister gaat in de brief onder meer in op de klachten die gedeeld worden op wftexamenloket.nl. “Kandidaten ervaren soms onvoldoende aansluiting bij de eigen adviespraktijk. Er zijn echter verschillen tussen de diverse adviespraktijken, zoals bijvoorbeeld die van onafhankelijk financieel adviseurs en die van financieel adviseurs die bij aanbieders werken en tevens tussen de praktijken van de aanbieders en onafhankelijk adviseurs onderling. De auteurs zorgen ervoor dat bij de Wft-examens vragen aan de orde komen die betrekking hebben op de verschillende adviespraktijken. De in een examenvraag beschreven beroepssituatie zal niet voor iedere kandidaat herleidbaar zijn tot de eigen beroepspraktijk. Dit staat het kunnen beantwoorden van de examenvragen echter niet in de weg.”

Gemiddeld takenpakket
Dijsselbloem wijst er op dat de eind- en toetstermen destijds na consultatie van marktpartijen zijn vastgesteld in werkgroepen met vertegenwoordigers uit de praktijk. “Ze zijn gebaseerd op een gemiddeld takenpakket van een gemiddelde adviseur. Vandaar dat er altijd examinandi zullen zijn die de praktijk gerelateerde vragen niet herkennen. In de werkgroepen die de modules hadden opgesteld, zaten destijds – naast mensen uit de opleidingswereld – overigens mensen met een bank-, intermediair- en verzekeraarsachtergrond.”

Loodje leggen
Leden van de VVD-fractie vroegen zich af of de huidige examens financieel advies van goede kwaliteit gaan opleveren en of goede adviseurs straks niet het loodje leggen vanwege de Wft-examinering. De minister schrijft: “Ik acht het niet aannemelijk dat goede adviseurs hun vak niet meer duurzaam kunnen uitoefenen vanwege het gegeven dat zij PEplus-examens dienen te halen. Integendeel, zij zullen hun vakbekwaamheid juist aantonen. Een goede en ervaren adviseur moet, mits goed voorbereid, de examens kunnen halen omdat het niveau gericht is op ‘beginnend adviseur’.”

Aantallen
In de brief geeft Dijsselbloem inzicht in het aantal examens dat al is afgelegd. “Tot en met 28 februari 2015 zijn 92.601 examens afgenomen. Deze examens zijn gemaakt door 69.384 verschillende kandidaten. Er zijn dus 69.384 eerste pogingen gedaan, de overige 23.217 examens waren herkansingen. Van de 69.384 kandidaten zijn 42.574 kandidaten (61,4%) geslaagd bij de eerste poging, 8.816 kandidaten (12,7%) geslaagd bij de eerste herkansing en 3.571 kandidaten (5,1%) na meerdere herkansingen. Dit betekent dat 54.964 van de 69.384 kandidaten (79,2%) tot en met 28 februari 2015 geslaagd zijn en het bijbehorende certificaat/diploma behaald hebben.”

Initiële examens
De minister meldt voorts dat de slagingspercentages van de initiële Wft-examens zijn gestegen na de invoering van de centrale examenbank. “Het gemiddelde slagingspercentage van de initiële Wft-examens lag in 2012 op 47% en in 2013 op 49%. Het slagingspercentage van de initiële Wft-examens lag in 2014, na de invoering van de centrale examenbank, op 52%. In de eerste twee maanden van 2015 is dit percentage opgelopen tot 64%.”

Totaal
In de maand februari 2015 was het totale slagingspercentage (voor Wft initieel- en PE-examens) 68,7% gebaseerd op 21.531 examens. “Voor geen van de PEplus-modules lag het slagingspercentage in februari onder de 50%”, schrijft de minister. “Het laagste slagingspercentage voor de PEplus-modules lag op 52,4% voor de module Hypothecair Krediet.”

Brandbrief
Over de brandbrief die de brancheorganisaties hem hebben gestuurd zegt de minister: “Eén van de punten in de brief betreft het gevoel dat de overheid erop uit zou zijn om het aantal adviseurs te verminderen. Ik kan u verzekeren dat ik geen enkele intentie heb om het aantal adviseurs te verminderen. Ik heb slechts één doel voor ogen en dat is de bescherming van de consument.”

Amweb
Dijsselbloem gaat op verzoek van D66 ook in op het tumult dat ontstond nadat Amweb een oproep aan adviseurs deed om examenvragen te delen en daarvoor een plek op de website had ingericht. De Kamerleden willen weten waarom het Ministerie van Financiën en CDFD Amweb ertoe hebben bewogen om die sectie weer te verwijderen. De minister schrijft: “Omdat het auteursrecht op de examenvragen is voorbehouden door de Staat hebben het ministerie en CDFD Amweb inderdaad bewogen te stoppen met het initiatief waarbij examenkandidaten werden opgeroepen vragen uit hun Wft-examen te publiceren op een pagina van Amweb. Hiermee werd namelijk inbreuk op auteursrecht gefaciliteerd, hetgeen via extra kosten voor het maken van nieuwe vragen zou leiden tot hogere kosten voor de gemeenschap en de deelnemers.”

Reageer op dit artikel