nieuws

Dijsselbloem geeft branche drie maanden extra voor examens

Branche

Dijsselbloem geeft branche drie maanden extra voor examens

Minister Jeroen Dijsselbloem verlengt de overgangsperiode voor de PEplus-examens met één kwartaal, tot 1 april 2016. Hij is geen voorstander van een verlenging van de overgangstermijn met één jaar. Leden van de Vaste Kamercommissie voor Financiën hadden daar om gevraagd omdat ze capaciteitsproblemen voorzien. De minister ziet dat anders.

Dijsselbloem schrijft aan de Kamer: “In mijn optiek heb ik met de overgangstermijn van twee jaar een ordentelijke spreiding van examens mogelijk gemaakt inclusief de herexamens die noodzakelijk blijken. Deze sector is steeds goed in staat gebleken het aanbod op de vraag af te stemmen. Financieel adviseurs weten bovendien sinds eind 2013 dat ze twee jaar de tijd hebben om hun PEplus-examens te halen. Ik zie echter wel aanleiding om de overgangstermijn met één kwartaal te verlengen tot 1 april 2016.”

Drie argumenten
Dijsselbloem heeft daarvoor drie argumenten. “Ten eerste heb ik ervaren dat opleidingsinstituten en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening de eerste maanden van een nieuw kalenderjaar nodig hebben om de vastgestelde nieuwe actualiteiten voor een bepaald kalenderjaar te verwerken in de lesstof respectievelijk de examenvragen in de centrale examenbank.”

Als tweede reden noemt hij het feit dat de “Regeling gelijkstelling diploma’s vakbekwaamheid” geen mogelijkheid tot vrijstelling kent en dat er geen hardheidsclausule is opgenomen voor schrijnende gevallen. “Een verlenging van drie maanden biedt ook op dat vlak enige extra ruimte.”

Als derde reden voert de minister aan dat de Centrale Examenbank in 2014 pas per 1 maart is gestart met de afname van PEplus-examens. “Dit ging dus gedeeltelijk ten koste van de overgangstermijn van twee jaar.”

Reageer op dit artikel