nieuws

Herdink: ‘Tuchtraad moet taken van AFM overnemen’

Branche

Herdink: ‘Tuchtraad moet taken van AFM overnemen’

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) wil een tuchtraad in het leven roepen om de kwaliteit te waarborgen van de financiële dienstverlening. De tuchtraad, door de CFD ook wel de Orde genoemd, moet het merendeel van de taken van de AFM overnemen. Dat zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink in gesprek met am. De Orde zou het toezicht op de adviseur voor zijn rekening nemen, zodat de AFM zich op de grote financiële instellingen kan richten.

De AFM zou volgens de plannen van de CFD alleen nog maar toezicht hoeven te houden op de tuchtraad. “Deze vorm van toezicht bewerkstelligt dat de branche adequaat kan optreden bij eventuele ongewenste excessen en de branche zichzelf reinigt van die personen en ondernemingen die de consument en de branche door hun optreden en wijze van handelen schade toebrengen”, schrijft de brancheorganisatie in haar voorstel.

Vorm van de tuchtraad
De CFD wil het toezicht op de financieel adviseurs volledig op de schop gooien. Alle financieel adviseurs zullen zich moeten inschrijven. De Orde bestaat uit een bestuur dat gekozen is door het College van Afgevaardigden. Het College van Afgevaardigden wordt op zijn beurt gekozen door de ingeschreven adviseurs. Het college zal bestaan uit deskundigen die toezicht op het bestuur zullen houden. Ook is het college verantwoordelijk voor het maken van de regels waaraan de sector zal moeten voldoen. Herdink schetst de nieuwe toezichtstructuur in de volgende afbeelding:

Tuchtraad

“We willen met dit plan de last verlichten voor het Kifid dat alle klachten over financiële dienstverleners naar de Orde kan door schuiven. Ook hoeft de AFM met de komst van de Orde geen toezicht meer te houden op de 7.000 verschillende kantoren. Dit geeft de toezichthouder weer wat meer ruimte om zich te richten op grote instellingen zoals banken en verzekeraars”, zegt Herdink.

Hoge kosten
CFD-voorzitter Edwin Herdink hekelt al geruime tijd de enorm gestegen kosten van de AFM. In 2007 bedroegen de kosten voor de AFM nog € 8,5 mln in 2015 zijn de kosten toegenomen naar € 87,2 mln. “De kosten zijn in acht jaar gewoon vertienvoudigd terwijl het aantal adviesbedrijven drastisch is verminderd van bijna 11.000 naar ongeveer 7.000 adviseurs. Het is alleszins raar dat we dat niet terug zien in de kosten”, zegt Herdink.

De CFD-voorzitter vindt het ook opmerkelijk dat sinds de komst van het bonusplafond, het provisieverbod en de aangescherpte opleidingseisen de kosten van de AFM alleen maar hoger en hoger worden. “Volgens onderzoek van de VVD betaalden Nederlanders in 2007 al het meest voor hun toezichthouder in vergelijking met andere Europeanen. Ik ben heel erg benieuwd naar de huidige cijfers nu de kosten zo drastisch zijn gestegen”, aldus Herdink.

Bijdrage van de overheid verdwenen
Los van de stijgende kosten maakt de CFD zich ook zorgen over de overheid die haar bijdrage aan de toezichtkosten heeft teruggetrokken. “De toezichthouder is financieel volledig afhankelijk geworden van de partijen die onder haar toezicht vallen. Dit is een uiterst ongewenste situatie, omdat dit de invloed van de overheid op de toezichthouder verkleint en de stijgende toezichtkosten volledig op de sector worden afgewenteld”, merkt Herdink op. De brancheorganisatie vreest dan ook dat door dit beleid de overheid nog meer op afstand van de toezichthouder komt te staan. “De toezichthouder kan een zeer dominante rol gaan innemen en de persoonlijke vrijheid en continuïteit van bedrijven die onder het toezicht vallen kan hierdoor in gevaar komen”, vreest Herdink. “Om aan deze ongewenste situatie een einde te maken heeft de CFD ingezet op bestuurlijke vernieuwing. Hiermee hopen wij een bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen, effectief toezicht te bereiken, de almacht van de toezichthouder te doorbreken en het toezicht naar de toekomst toe betaalbaar te houden.”

De brancheorganisatie wil de komende twaalf maanden dit plan onder de aandacht brengen in Den Haag. “De minister zegt dat de branche niet goed georganiseerd is en ook geen tuchtraad heeft. Dus dit lijkt mij prima passen in zijn gedachtegang. Eerdere plannen voor een tuchtraad voor financieel adviseurs zijn afgewezen maar ik denk dat we er in de toekomst niet onder uitkomen om ook een tuchtraad voor onze sector op te zetten. Het raakt de essentie van onze staatsinrichting”, betoogt Herdink. “De hele branche is het er over eens dat toezicht goed en noodzakelijk is maar er moet wel goed worden nagedacht over het toezichtstelsel.”

Reageer op dit artikel