nieuws

AFM gaat rapporteren over advieskwaliteit en woekerpolissen

Branche

AFM gaat rapporteren over advieskwaliteit en woekerpolissen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) komt dit jaar onder meer met rapportages over de kwaliteit van adviseurs en de voortgang van de nazorg bij beleggingsverzekeringen. Dat blijkt uit inzicht dat de AFM biedt in de toezichtactiviteiten van dit jaar.

In het tweede kwartaal komt de toezichthouder met een rapportage over de kwaliteit van advies van onafhankelijk adviseurs en adviseurs in dienst van bemiddelaars. Dat advies is ‘nog niet voor alle producten van voldoende niveau’, zegt de AFM, die op dit moment bezig is met het afronden van de rapportage. De toezichthouder waarschuwt meteen dat hij als het nodig is ook handhavend op zal treden. “Daarnaast zal de AFM de markt stimuleren en ondersteunen om de advieskwaliteit te verhogen en deze op het gewenste niveau te brengen, onder andere door goede voorbeelden, seminars en webinars te geven”, schrijft de AFM. Die seminars zullen in het tweede en derde kwartaal volgen.

Woekerpolis
De AFM komt ook met een vervolg op de kritische rapportage over de nazorg bij beleggingsverzekeringen, in het eerste kwartaal van dit jaar en in het derde kwartaal. In oktober haalde de AFM nog flink uit in het woekerpolisdossier, dit jaar zet het de voortgangsrapportages door. Daarnaast wil de toezichthouder in het tweede kwartaal een streefcijfer afgeven voor het oplossen van zaken met pensioengebonden polissen.

Vakbekwaamheid
Op het gebied van vakbekwaamheid wil de AFM zich ook gaan manifesteren. In het begin van het jaar gaat de toezichthouder communiceren met handvatten en praktische tips voor het maken van de examens. “Aangezien de nieuwe vakbekwaamheidseisen bijdragen aan betere financiële dienstverlening blijven we de markt ondersteunen om (tijdig) te voldoen aan deze eisen”, schrijft de AFM. Daarnaast worden ondernemingen die gebruik maken van het verkorte overgangsregime in het vierde kwartaal gecontroleerd. Hoe de AFM in 2016 toezicht gaat houden op de vakbekwaamheid wordt ook in het vierde kwartaal bekend.

Reageer op dit artikel