nieuws

Henk Krol bezorgd over oudere met budgetpolis

Branche

Henk Krol bezorgd over oudere met budgetpolis

Henk Krol (50PLUS) wil van minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten wat zij vindt van het signaal van de Landelijke Huisartsenvereniging dat veel ouderen met een budgetpolis in de problemen komen. Krol vindt dat Schippers verzekeraars moet wijzen op het belang van duidelijke communicatie.

Krol wijst er op dat deze ouderen hun medicijnen in de praktijk eigenlijk alleen nog maar via internet kunnen bestellen, terwijl uit onderzoek blijkt dat 600.000 ouderen niet op internet actief zijn. Volgens hem speelt dit probleem vooral buiten grotere steden, aangezien daar veel minder apotheken gecontracteerd zijn door zorgverzekeraars, waardoor deze met name voor minder mobiele ouderen moeilijk bereikbaar zijn. Krol schrijft: “Deelt u de constatering dat dit een gevaarlijke ontwikkeling betreft voor ouderen of chronisch zieken die vanwege hun lage inkomen noodgedwongen een goedkope polis hebben afgesloten, die medicijnen nodig hebben en weinig mobiel zijn? Bent u bereid verzekeraars nogmaals te wijzen op het belang van duidelijke communicatie naar de cliënt?”

Vergelijkingssites
Schippers beantwoordde deze week ook Kamervragen van Hanke Bruins Slot (CDA) over het rapport van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dat er op dit moment op een aantal vergelijkingssites nog informatie te vinden is die consumenten op het verkeerde been kan zetten. Zij schrijft daarin: “Als een consument op basis van onjuiste informatie via een vergelijkingssite een polis heeft afgesloten en de wettelijke bedenktermijn is verstreken, dan bestaat wellicht bij de zorgverzekeraar waarmee een contract is gesloten toch nog vóór 1 februari van elk jaar de mogelijkheid om de polis te wijzigen. De mogelijkheden hiertoe verschillen per zorgverzekeraar. Als onderling geen oplossing wordt gevonden en een klacht bij de zorgverzekeraar niet tot het gewenste resultaat leidt, dan kan een klacht worden ingediend bij Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen. Ook staat de gang naar de rechter open.”

Zilveren Kruis
Zorgverzekeraar Zilveren Kruis liet deze week al weten klanten met een budgetpolis tot 15 maart de mogelijkheid te geven om hun polis om te zetten naar een naturapolis. Reden hiervoor is de grote hoeveelheid vragen die verzekeraars kregen omdat mensen zich van tevoren niet goed realiseerden wat precies de voorwaarden zijn van een budgetpolis.

Reageer op dit artikel