nieuws

AFM-enquête: Nieuwe vakbekwaamheidseisen worden negatief ervaren

Branche

AFM-enquête: Nieuwe vakbekwaamheidseisen worden negatief ervaren

De nieuwe vakbekwaamheidseisen worden binnen de branche behoorlijk negatief ervaren. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die de AFM over vakbekwaamheid hield onder 851 respondenten, voornamelijk uit de categorieën adviseur, bemiddelaar en huisvolmacht.

Uit de resultaten komt niet bepaald naar voren dat de branche een positief gevoel heeft bij de nieuwe eisen. Op de vraag of de nieuwe vakbekwaamheidseisen als iets negatiefs wordt ervaren geeft 27,03% aan het daar helemaal mee eens te zijn en 34,31% is het eens met die stelling. Ook ziet meer dan 50% geen noodzaak voor de invoering van de nieuwe eisen. Daarnaast ziet meer dan 60% niet in dat het nieuwe stelsel kansen biedt voor zijn organisatie en is ruim 58% er niet van overtuigd dat de eisen positieve gevolgen hebben voor de kwaliteit van het werk. Ook onder collega’s horen de respondenten weinig positieve geluiden: ruim 73% geeft aan dat collega’s niet achter de nieuwe vakbekwaamheidseisen staan.

Complimenten zijn er wel voor de manier waarop de organisaties waar de respondenten voor werken omgaan met de nieuwe eisen. Bijna 63% geeft de organisatie een pluim omdat de invoering van de nieuwe vakbekwaamheidseisen doelgericht wordt aangestuurd. Ook geeft een merendeel aan dat de organisatie een werkwijze heeft om te zorgen dat alle klantmedewerkers permanent actueel zijn. 67,1% kiest voor het antwoord: “Iedereen is vakbekwaam, actuele ontwikkelingen worden systematisch gedeeld en klantmedewerkers begrijpen wat dit betekent voor het eigen werk.” Daarnaast geeft nog bijna 20% aan dat de organisatie periodiek de medewerkers toetst.”

Reageer op dit artikel