nieuws

CFD wil Kamerdebat over stijgende toezichtkosten

Branche

CFD wil Kamerdebat over stijgende toezichtkosten

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een Kamerdebat over de stijgende toezichtkosten bij de AFM. Volgens de belangenvereniging verliest de AFM haar geloofwaardigheid door te blijven groeien terwijl adviesbedrijven alleen maar krimpen.

De AFM maakte begin deze week in de agenda voor 2015 bekend dat de toezichtkosten met ruim € 4 mln stegen en het aantal fte bij de toezichthouder van 570 naar 610 zal stijgen. Volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink is het ‘paradoxaal’ dat tegenover de stijging van het toezicht een daling van het aantal adviesbedrijven staat. Ter illustratie zet Herdink het aantal adviesbedrijven tegenover het aantal fte bij de toezichthouder en de begrote toezichtkosten. In 2009 waren er nog 10.699 adviesbedrijven versus 456 fte en toezichtkosten van € 71,7 mln. In 2015 zijn er naar schatting van Herdink nog 7.000 advieskantoren over, terwijl het toezicht dus gestegen is naar 610 fte en € 87,2 mln.

Herdink kan de daling in advieskantoren niet rijmen met het groeiende toezicht: “Met het van kracht worden van het bonus- en provisieverbod, het afleggen van de eed- en of belofte en de aangescherpte opleidingseisen ten aanzien van professioneel gedrag en vaardigheden, staan de stijgende toezichtkosten en de uitbreiding van het personele bestand ver af van de marktontwikkelingen die BgFO3 met zich meebrengt. In tegenstelling tot bij de toezichthouder, neemt het personele bestand bij adviesbedrijven af. Daarbij in ogenschouw nemende dat hele buitendiensten zijn opgedoekt en de markt voor complexe producten op sterven na dood is, bevreemdt het CFD te meer dat de toezichthouder tegen alle ontwikkelingen in maar blijft doorgroeien als een groeidiamant. Hier verliest de AFM haar geloofwaardigheid!”

Debat
De verontwaardiging leidt ertoe dat Herdink vraagt om een Kamerdebat. Hij vraagt de Commissie Financiën om daarin de volgende punten te bespreken:

  • Benchmarking toezichtkosten t.o.v. van andere Europese toezichthouders
  • Welke activiteiten vallen onder de reikwijdte van het toezicht?
  • Voor wiens rekening zijn (hobby)activiteiten die niet onder het toezicht vallen?
  • Zijn er grenzen aan de toezichtkosten?
  • Beperken de toezichtkosten de vrije markttoegang voor kleine ondernemingen?
  • Hebben de toezichtkosten een belemmerende werking op de diversiteit van de branche?
  • Wie betaalt, die bepaalt. Waarom wordt de financiële branche geen controlerende rol toebedeeld over de besteding van de toezichtkosten?
Reageer op dit artikel