nieuws

Omzet top 100 intermediair blijft gelijk in jaar provisieverbod

Branche

Omzet top 100 intermediair blijft gelijk in jaar provisieverbod

De 100 grootste intermediairbedrijven van ons land hebben de omzet in 2013 weten te stabiliseren. De inkomsten lopen nauwelijks terug, wat meevalt gezien de enorme impact die werd verwacht van het provisieverbod op complexe producten. Koploper blijft Rabobank, maar nummer 2 Aon weet het gat bijna te halveren. Dat staat in het am:jaarboek 2014 dat deze week verschijnt.

De 129 lokale Rabobank-kantoren blijven het grootste intermediairbedrijf, al doet de in 2013 nog steeds slappe hypotheekmarkt het bedrijf pijn. Inmiddels is onder de naam ‘Visie 2016’ een koerswijziging ingezet, die ook bij de Rabobank-vestigingen moet leiden tot meer online dienstverlening en minder persoonlijk contact. Bij de Rabobank worden sinds jaar en dag vrijwel uitsluitend Interpolis-verzekeringen verkocht.In de bemiddelde portefeuille zitten ruim 1,3 miljoen particuliere Alles-in-één-polissen, 210.000 zakelijke pakketpolissen en 223.000 zorgverzekeringen.

Achter Rabobank heeft Aon al enige tijd de 2e plek vast in handen. De grootste partij in het zakelijke segment weet net als concurrent Marsh (de nummer 4) de omzet met een kleine 5% te vergroten. Een belangrijk deel van de omzetstijging is toe te schrijven aan de overname van de zakelijke adviestak van ABN Amro, die halverwege 2012 bij Aon Risk Solutions is ondergebracht.

UMG
De Unirobe Meeùs Groep (UMG) is met €184,6 (187,8) mln omzet de derde grote intermediair van Nederland. Omdat Meeùs, IAK en Kröller – in tegenstelling tot andere bekende namen als Lippmann en Alpha Hypotheken – nog als zelfstandige merken opereren binnen UMG, staan ze apart vermeld in de ranglijst. Meeùs is op eigen kracht al goed voor de 3e plaats, met een vrijwel gelijkblijvende omzet. Het bedrijfsresultaat van UMG (voor belasting) is in 2013 gedaald tot € 13,6 (17,9) mln. Dat heeft te maken met kosten ten behoeve van de aanpassing van de organisatie en een voorziening die is getroffen voor gratis hersteladvies. De omzetdaling bij UMG is volledig toe te schrijven aan lagere inkomsten uit schadeverzekeringen. Sterke concurrentie en faillissementen in met name de bouw en de detailhandel speelden de groep parten.

Zicht
Op nummer 6 staat Zicht. De bundeling van assurantiekantoren die eigendom zijn van ING, ziet de inkomsten voor het tweede jaar op rij dalen. De krimp is met 3% wel een stuk bescheidener dan in 2012, toen de omzet met 11% achteruitging. Uit de circa 80 NN-captives die het vorige decennium zijn samengevoegd, is een organisatie voortgekomen die nog 20 kantoren telt, verdeeld over 4 regio’s. De volmachtinkomsten belopen bij Zicht € 10,4 mln; de omzet uit fee- en abonnementvergoedingen bedraagt in 2013 nog een relatief bescheiden € 2,8 mln.

Independer
Independer, in 2012 nieuw in de top 10 met een spectaculaire groei van 41%, weet naar plaats 7 te stijgen met opnieuw een knappe omzetstijging van 16%. De site van de Achmea-dochter werd 19 miljoen keer bezocht, wat resulteerde in 400.000 gesloten verzekeringen. Volgens Independer zijn er bovendien 350.000 persoonlijke (telefonische) gesprekken gevoerd. Van de omzet is € 3,1 (1,2) mln afkomstig uit het eigen volmachtbedrijf Independer Services.

ABN Amro
De top 10 wordt achter de grote drie door elkaar gehusseld. Het grootste slachtoffer daarvan is nummer 8 ABN Amro, dat in 2011 nog het vierde bemiddelingsbedrijf van ons land was. Sindsdien is de omzet meer dan gehalveerd. Na een krimp van 36% in 2012 volgt in 2013 nog eens een min van 25%. Dat heeft alles te maken met de verkoop van de portefeuille zakelijke verzekeringen in 2012 (aan Aon en ABN Amro Verzekeringen). Die telde dat jaar nog voor de helft mee in de omzet, maar in 2013 is dat aandeel volledig weggevallen.

Top_20_intermediair_2014

 

Klantbeloning
De inkomsten van intermediairbedrijven bestaan ook in 2013 nog vooral uit provisie: voor de meeste schadeverzekeringen en voor al lopende complexe producten blijft (doorlopende) provisie immers bestaan. Het belang van bij de klant in rekening gebrachte advieskosten zal pas de komende jaren sterk gaan groeien.

Van de top 100-kantoren hebben er 34 – voornamelijk bedrijven buiten de top 25 – aangegeven welk deel van hun inkomsten bestaat uit rechtstreekse betalingen door de klant. Samen zijn zij goed voor € 303 mln omzet; daarvan is in 2013 nog een bescheiden deel afkomstig uit directe beloning: € 27 mln oftewel een kleine 9 %. Bij nummer 6 Zicht bestaat € 2,8 mln (7%) uit fee- of abonnementsinkomsten; Mandema (17) zit met € 3 mln net boven de 10% aan bij de klant in rekening gebrachte advieskosten. Uitschieters zijn er bij Meijers (28e), die al voor 27% de inkomsten direct bij de klant berekent. Dat is niet zo verwonderlijk voor een bedrijf dat zich grotendeels in het zakelijke segment beweegt. MultiSafe (46e), de baanbreker als het gaat om serviceabonnementen, boekt eveneens 27% van de inkomsten uit klantbetalingen. Verderop in de lijst springen Uiterwijk Winkel op de 89e plaats en de Herenvest Groep (92e) eruit: bij Uiterwijk Winkel komt al 34% van de omzet uit klantbeloning; het Haarlemse Herenvest rapporteert zelfs 47% aan fee- en andere bij de klant in rekening gebrachte inkomsten.

De hele top-100 van intermediairkantoren staat in het am:jaarboek dat deze week verschijnt. Ook biedt dit naslagwerk een overzicht van de marktaandelen van de levens-, schade- en natura-uitvaartverzekeraars; de (technische) resultaten en solvabiliteitscijfers van alle individuele maatschappijen en veel achtergrondinformatie.

Reageer op dit artikel