nieuws

Slagingspercentage Wft-examens kruipt omhoog

Branche

Slagingspercentage Wft-examens kruipt omhoog

Het aantal geslaagden voor de Wft-examens in de nieuwe stijl begint langzaam te groeien, blijkt uit een brief van minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer. Het gemiddelde slagingspercentage steeg sinds zijn laatste briefing in juni van 29,9% naar 48,4%.

Voor de PEplus-examens slaagt momenteel 62% en voor de initiële Wft-examens 44,5%. Dijsselbloem biedt ook een compleet overzicht van de percentages geslaagden, ingedeeld per maand en per type examen. De hoogste slagingspercentages zijn zowel bij de initiële als de PEplus-examens voor Basis en Zorgverzekeringen. Wft en PEplus Vermogen bungelen onderaan, met slagingspercentages van respectievelijk 9,1% en 21,8% over de maand september.

Klachten
Dijsselbloem biedt ook inzage in de bij DUO ingediende klachten over de examens. Daarvan zijn er 8 gegrond verklaard, 4 gedeeltelijk gegrond, 22 ongegrond en 7 nog in behandeling. De klachten werden ook geanalyseerd door het CDFD. Het college heeft intussen 22 vragen uit de vragenbank verwijderd, 112 vragen ‘in meer of mindere mate’ aangepast en 89 vragen ‘marginaal bijgesteld’. Dit leidde bij een beperkt aantal kandidaten alsnog tot een positieve uitslag.

Ervaringsloket
Dijsselbloem onderhoudt ook contacten met het Ervaringsloket Wft dat door brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD in het leven werd geroepen. Deze werden op 25 september besproken met het ministerie van Financiën en het CDFD. Op dat moment waren er 400 ervaringen binnengekomen, vooral afkomstig uit het intermediair. De volgende zaken kwamen daaruit naar voren:

  • Veel kritische feedback op de wijze van toetsing van adviesvaardigheden;
  • Het gevoel dat overheid erop uit is om het aantal adviseurs te verminderen;
  • Onvoldoende aansluiting van de opleiding(en) bij de examens;
  • Klachten over het niet beschikbaar stellen van oefenexamens door het CDFD;
  • Door exameninstituten beschikbaar gestelde rekenmachines deugen soms niet, waarbij wordt verzocht om een rekenmachine in de examenapplicatie;
  • Tijdnood bij bepaalde examens;
  • Veel kandidaten die zakken hebben een 5.

Dijsselbloem reageert hier als volgt op: “Uiteraard is van een poging het aantal adviseurs te verminderen geen sprake. Zoals hierboven naar voren kwam, worden klachten onderzocht, waarna al dan niet verbeteringen in de vragen of de examenapplicatie worden doorgevoerd. Inmiddels bevat de examenapplicatie bijvoorbeeld een rekenmachine. Ook is bezien of en zo ja, bij welke examens tijdnood optreedt. De indruk bestaat dat vrijwel iedere kandidaat binnen de beschikbaar gestelde tijd het examen kan maken. Het CDFD zal dit signaal blijven monitoren en betrekken bij de reguliere kwaliteitszorg. Ook is, naar aanleiding van het signaal dat veel kandidaten zakken met een 5, bezien of de spreiding van de examencijfers een acceptabel beeld vertoond. Dit wordt in het kader van het continue proces van kwaliteitsbewaking regelmatig gedaan. Uit deze analyses blijkt dat de examencijfers redelijk normaal verdeeld zijn en dat de verdeling van cijfers geen reden geeft te twijfelen aan de kwaliteit van de examens.”

Mbo en hbo
De berichten dat mbo- en hbo-studenten massaal zakken voor de Wft-examens en zo hun diploma niet kunnen halen, hebben Dijsselbloem ook bereikt. Voor de mbo-leerlingen zijn er volgens Dijsselbloem inmiddels afspraken gemaakt over hoe om te gaan met studenten die door de nieuwe examinering studievertraging oplopen. Er zijn andere exameneisen geformuleerd. Voor de hbo’ers worden nog afspraken gemaakt. In december wordt voor docenten van de hogescholen een praktijkdag georganiseerd waarin de methodiek achter de examenvragen wordt doorgenomen. Ook wordt er gekeken of de abstracte eind- en toetstermen, vooral op het gebied van vaardigheden en competenties, kunnen worden vertaald naar een concreter niveau.

Reageer op dit artikel