nieuws

CFD en Odin missen ‘vrije toegang tot aanbieders’ in SWO-akkoord

Branche

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) en Stichting Odin vinden dat de vrije toegang tot alle aanbieders onderdeel zou moeten zijn van de discussie rondom de nieuwe samenwerkingsovereenkomst (SWO) voor de branche. Dat schrijven voorzitters Edwin Herdink en Jeffrey Leichel in een gezamenlijke reactie.

CFD en Odin missen ‘vrije toegang tot aanbieders’ in SWO-akkoord

Adfiz, OvFD en het Verbond van Verzekeraars bereikten onlangs een akkoord over een refertemodel voor de Samenwerkingsovereenkomst (SWO). De rest van de branche had tot vandaag de tijd om er op te reageren. Herdink en Leichel zeggen een voor hen essentieel punt te missen. “Als de klant echt bepaalt, dan is het simpele uitgangspunt dat alle advieskantoren (vanzelfsprekende uitzonderingen daargelaten) altijd toegang moeten hebben tot alle aanbieders waarin de klant is geïnteresseerd. Dit leidt tot een fundamenteel andere kijk op een SWO, daar waar zich nu toch het gevoel opdringt dat de collega’s met enige verkramptheid van iets ouds iets nieuws proberen te maken. Dat een elementaire vraag als de vrije toegang tot aanbieders helemaal buiten dit project is gehouden stelt dan ook zeer teleur. Als het alleen maar oude wijn in nieuwe zakken wordt, is dat een gemiste kans.”

Kleinere kantoren
De twee zijn verbaasd over het ontbreken van een co-creatieproces met alle betrokken partijen. “Daar waar Adfiz vooral de grotere advieskantoren vertegenwoordigt en de OvFD de landelijke ketens, daar vertegenwoordigt de CFD primair de kleine en middelgrote advieskantoren. Deze kenmerken zich door een vaak zeer persoonlijk contact met de klant en zijn daarmee een belangrijke referentiegroep en uitgangspunt voor onze input.” Ook de consument had gehoord moeten worden. “Indien primair vanuit de klant wordt geredeneerd, dan zou een marktonderzoek onder klanten de basis moeten vormen voor de ontwikkeling van een nieuwe SWO.”

Zorgplicht
CFD en Odin vinden voorts dat ‘indachtig de kennisgaten’ tussen verzekeringsexperts en adviseurs en tussen adviseurs en klanten en door de vele nieuwe bedieningsconcepten, de zorgplicht een gezamenlijke verantwoordelijkheid van aanbieder en adviseur/bemiddelaar moet zijn en blijven. In het refertemodel staat dat de Wft-zorgplicht bij de adviseur/bemiddelaar ligt.

Harde consequenties
Ook willen de twee voorzitters dat in de modelsamenwerkingsovereenkomst wordt vastgelegd dat er harde financiële consequenties zijn voor aanbieders die het gegarandeerde serviceniveau niet halen. CFD en Odin schatten dat adviseurs/bemiddelaars jaarlijks ca. 300.000 uren aan niet betaalde werkzaamheden verrichten door fouten en de passieve opstelling van aanbieders. “Dat is een economische schade van ca. € 18 miljoen per jaar, die ten koste gaat van de marge van het advieskantoor.”

Samenwerking weigeren
In het geval een kantooreigenaar die ook adviseur is, zakt voor een PE-Plus examen lijkt het theoretisch mogelijk, dat de aanbieder (een deel van) de portefeuille kan innemen. “We zouden graag zien dat er een oplossing komt om het betreffende kantoor en haar klanten hier zoveel mogelijk tegen te beschermen.” De uitspraak in het refertemodel, dat een aanbieder samenwerking kan weigeren als er geen onderhoud wordt aangeboden door een adviseur/bemiddelaar wekt verbazing bij CFD en Odin. “Dat is vreemd gezien de bestaande mengvormen van advies, bemiddeling en onderhoud.”

Reageer op dit artikel