nieuws

Nibe-SVV trekt melding collectief ontslag in

Branche

Er kan nog steeds boventalligheid optreden, maar de forse ontslaggolf bij Nibe-SVV lijkt van de baan. Gisteravond laat bereikten FNV Finance en Nibe-SVV een akkoord. “Ik ben blij dat Nibe op zijn schreden is teruggekeerd, want dat er acties zouden komen was zonneklaar”, aldus Bob Bolte bestuurder van FNV Finance namens de werknemers. “Ook in de financiële sector geldt dat verzet loont.”

Nibe-SVV trekt melding collectief ontslag in

Opleidingsinstituut Nibe-SVV kwam in april in handen van NCOI Opleidingsgroep. Vlak voor de zomer besloot NCOI dat de arbeidsplaatsen van 58 van de 88 Nibe-werknemers zouden komen te vervallen. De aangeboden onslagregeling werd massaal afgewezen, evenals het sociaal plan. FNV Finance stelde de werkgever daarop een ultimatum dat vanochtend afliep.

Tekentafel
Volgens Bob Bolte van FNV Finance is de afgelopen week intensief overleg gevoerd tussen vakbond en werkgever. “Uiteindelijk heeft Nibe zowel de adviesaanvraag als de melding collectief ontslag ingetrokken. Daarnaast is op hoofdlijnen een goed sociaal plan afgesproken met daarin een vrijwillig vertrekregeling, een regeling gedwongen vertrek en een studie- en outplacementregeling. Samen met de OR en met ons gaat Nibe-SVV de komende periode praten over hoe een toekomstbestendige organisatie er uit moet zien en welke personeelsomvang daarbij hoort.”

Volgens Bolte is de uitkomst heel gunstig. “We gaan nu terug naar de tekentafel. Daarbij moeten we niet het idee hebben dat er voor altijd 88 werknemers bij Nibe zullen werken. Er zal best nog boventalligheid optreden, maar niet in de omvang waar eerst aan werd gedacht.”

Reageer op dit artikel