nieuws

Gros intermediair blijft belangenclubs trouw

Branche

De overgrote meerderheid van intermediairs aangesloten bij een belangenorganisatie, wil dat de komende twee jaar ook blijven. De FFP kent het hoogste percentage leden dat het lidmaatschap wil beëindigen, namelijk 10%.

Dat blijkt uit het onderzoek Koepelorganisaties 2014 van Bureau D&O naar de prestaties van serviceproviders. D&O vroeg de 565 respondenten meteen ook naar hun ervaringen met de brancheorganisaties NVHP, Commissie CFD, Adfiz, SEH en FFP. Respondenten oordeelden alleen over organisaties waar ze ook daadwerkelijk bij aangesloten zijn.

Stopzetten
Op de vraag: in hoeverre verwacht u de samenwerking de komende twee jaar te beëindigen, komt de NVHP als beste uit de bus, ruim tachtig procent wil het lidmaatschap zeker niet stopzetten, en slechts 18 procent twijfelt. Bij de FFP ligt het aantal twijfelaars op 33%, terwijl 10% overweegt de organisatie te verlaten. De FFP scoort daarmee het slechtst. Van de Adfizleden onder de respondenten geeft 7% aan de samenwerking binnen twee jaar op te zullen zeggen, 64% blijft de club zeker trouw en 29% twijfelt. De commissie CFD heeft geen afhakers, 73% wil blijven en 27% twijfelt.

Cijfer
De intermediairs mochten een rapportcijfer uitdelen aan de organisaties waar ze bij aangesloten zijn. De FFP krijgt een 6,8 en Adfiz een een 6,9. De SEH scoort een 7,0, de NVHP een 7,4 en de commissie CFD voert de lijst aan met een 7,5.

Contributie
De respondenten kregen ook de vraag voorgelegd of zij de hoogte van de contributie in verhouding vinden met wat ze ervoor terugkrijgen. NVHP-leden zijn het meest tevreden: slechts 27% vindt dat ze te weinig terugkrijgen voor hun geld. Bij Adfiz en SEH is de situatie fifty-fifty en bij de FFP vindt een meerderheid van de bevraagde leden (56%) dat ze te weinig waar voor hun geld krijgen. D&O laat weten dat de vraag over contributie niet is gesteld aan CFD-leden omdat daar sprake is van een min of meer vrijwillige bijdrage waarbij de deelnemer zelf de hoogte mag bepalen. Omdat aannemelijk is dat deze hoogte afhankelijk is van de meerwaarde die de deelnemer ervaart, is die vraag niet meer goed te vergelijken met die van de andere organisaties die een verplichte bijdrage kennen.

Reageer op dit artikel