nieuws

‘Vergeet medewerkers niet bij transacties staatsbedrijven’

Branche

‘Vergeet medewerkers niet bij transacties staatsbedrijven’

De ondernemingsraad van ASR en de medezeggenschap van SNS Reaal hebben het NLFI, dat de minister adviseert over de te verkopen staatsbedrijven, gevraagd om ook de belangen van de medewerkers van de verzekeraars in het oog te houden.

De OR van ASR schrijft aan het NLFI: “De OR mist in het advies dat toetsing van de transactie niet alleen gericht moet zijn op het belang van de aandeelhouder(s), maar ook op het belang van de overige stakeholders en dan in het bijzonder de klanten en de medewerkers. Hierbij willen wij refereren aan hetgeen ASR bereikt heeft als het gaat om de beoogde maatschappelijke positionering, de kernwaarden en de identiteit van ASR zoals die door bestuur en medewerkers is ontwikkeld en wordt gedragen.”

SNS Reaal
De medezeggenschap van SNS Reaal schrijft: “De RvB en de RvC hebben naast een verantwoordelijkheid richting spaarders, polishouders en aandeelhouder, ook een verantwoordelijkheid naar de medewerkers.” En ook: “Bij het verkopen of fuseren met een andere partij is het hebben van een gelijkwaardige positie van de medewerkers van SNS Reaal essentieel. Deze gelijkwaardige positie zou zich moeten vertalen in een evenwichtig nieuw personeelsbestand, waarbij er gelijke kansen en mogelijkheden voor alle medewerkers moeten zijn bij overname en integratie. Behoud van werkgelegenheid, zowel op korte als (middel)lange termijn is van essentieel belang.”

Reageer op dit artikel