nieuws

Regionale pers duikt op Wft-examens

Branche

In een aantal regionale dagbladen (Stentor/Tubantia) is de afgelopen dagen aandacht besteed aan het ‘fiasco’ rondom de Wft-examens.  “Tienduizenden finan­cieel adviseurs dreigen hun baan te verliezen, omdat een grote meerderheid van hen zakt voor de verplichte vakexamens”, aldus de Twentsche Courant Tubantia, die er meteen een driedelige verdiepende serie rondom de woekerpolisaffaire aan vastknoopt.

Regionale pers duikt op Wft-examens

“De vakexamens zijn sinds 1 januari verplicht, nadat toezichthouder AFM eerder vaststelde dat tenminste 20 procent van de financieel adviseurs niet vakbekwaam is. Ook in de voortslepende woekerpolisaffaire bleek dat het geval”, zo schrijft het dagblad. In het verdiepende artikel over woekerpolissen wordt Theodor Kockelkoren van de AFM opgevoerd. Hij spreekt zijn zorgen uit over mensen die hun woekerpolis bewust in de la laten liggen, brie­ven niet openmaken en advie­zen in de wind slaan. “Zorgwekkend. Je hoeft je polis niet voort te zet­ten, je kunt er ook gewoon mee stoppen. In veel gevallen ben je daar zelfs beter mee af.” Maar hij begrijpt de weerzin van veel polishouders ook wel. “Zeker als je daarover wordt gebeld of een brief krijgt van dezelfde mensen die jou de polis verkocht hebben. Dat is geen feest der herkenning.”

 

Dijsselbloem
De Commissie Financiële Dienstverlening heeft inmiddels van Kamerlid Wouter Koolmees (D66) de toezegging dat hij samen met Aukje de Vries (VVD) zal trachten om minister Jeroen Dijsselbloem nog voor het zomerreces op de ontwikkelingen te laten reageren. Koolmees en De Vries hadden de minister al verzocht om voor 1 september te reageren, maar dat duurt de CFD ‘gezien de ernst van de situatie’ te lang. Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening zwijgt nog steeds in alle talen en wilde ook niet reageren richting de regionale dagbladen.

Reageer op dit artikel