nieuws

Definitieve uitslagen: 28% slaagt voor nieuwe Wft-examens

Branche

Definitieve uitslagen: 28% slaagt voor nieuwe Wft-examens

Voor de nieuwe Wft-examens gingen inmiddels 6.000 kandidaten op, 28 procent van hen is geslaagd. De PE-plus examens trokken tot dusver ruim 500 kandidaten, 53 procent van hen is geslaagd. “We zijn goed bezig”, aldus het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD).

Erik Mulder, vanuit het ministerie van Financiën als programmamanager afgevaardigd naar het CDFD, geeft openheid over de percentages. Begin maart meldde am: al dat van de eerste deelnemers aan de nieuwe Wft-examens slechts twintig procent slaagde. Het bleef daarna lange tijd stil aan het CDFD-front.

Waarom eigenlijk?
Mulder: “Die cijfers zijn voortdurend in beweging. Bij sommige examens waren toen nog maar honderd mensen geweest, je kunt dan geen goede conclusies trekken. We wilden wachten totdat zesduizend examenkandidaten waren opgegaan. Inmiddels zitten we op de 6.600. Ruim vijfhonderd daarvan zijn deelnemers aan PE-plus-examens. De slagingspercentages voor PE-plus liggen beduidend hoger, namelijk op 53 procent, tegen 28 procent bij de Wft-examens.”

Is dat logisch?
“Zeker. Kandidaten voor PE-plus zijn al werkzaam in de praktijk. We mogen aannemen dat zij het beter doen dan mensen die nog geen praktijkervaring hebben. Je ziet dat mbo-studenten en hbo-studenten het nu moeilijk hebben. Dat is heel vervelend, maar dat komt door de vragen die met vaardigheden te maken hebben. Die zijn voor 16- en 17-jarigen moeilijker te beantwoorden.”

Hoe zijn de percentages per module?
“Daar kan ik nog geen valide uitspraken over doen, omdat voor sommige examens de aantallen afgenomen examens nog erg laag zijn. In september moet minister Dijsselbloem van Financiën aan de Kamer rapporteren, dan komen wij ook met staatjes per categorie.”

Wat vinden jullie zelf van de slagingspercentages?
“Het was de bedoeling om de lat hoger te leggen. Het was niet oké in de markt. Om die reden moest het anders. Wij hebben niet een slagingspercentage in ons hoofd dat acceptabel is. Het zou raar zijn om daar een doelstelling aan te verbinden. Je moet bedenken dat de bescherming van de consument voorop staat. We zien overigens dat het slagingspercentage nu al stijgende is. Dat komt ook doordat docenten op examen zijn geweest.”

Het CDFD gaat dus op de ingeslagen weg verder?
“Ja, we zijn goed bezig. Natuurlijk moeten we zorgen voor een examenbank die op orde is en die meet wat hij moet meten. Dat doen we ook. We hebben naar aanleiding van klachten en kwaliteitscontroles 75 vragen van de in totaal 1.300 onder de loep moeten nemen. Achttien daarvan hebben we aangepast en achttien hebben we verwijderd. Daardoor is twee procent van de mensen die eerst was gezakt, alsnog geslaagd. Als blijkt dat mensen zakken door slechte vragen, dan doen we daar wat aan. Maar het is aan de opleiders en de markt om te zorgen voor goede programma’s zodat kandidaten zich goed kunnen voorbereiden.”

Weet u wat een laadschop is?
“Nee, niet meteen.”

Dat is één van de vragen uit het examen Wft Schade Zakelijk.
“Is dat zo? Wordt de vraag op die manier gesteld? Ik weet dat zo niet. Deelnemers kunnen vragen waarvan ze vinden dat ze zich er niet op hebben kunnen voorbereiden, aan ons melden via de VOV, de Verklaring Ordentelijk Verloop die na het examen wordt ingevuld.”

Reageer op dit artikel