nieuws

Brancheorganisaties lanceren gezamenlijk loket voor Wft-examens

Branche

Brancheorganisaties lanceren gezamenlijk loket voor Wft-examens

Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben een gezamenlijk loket opgezet waarop deelnemers aan Wft-examens hun ervaringen kunnen delen. Het Ervaringsloket Wft staat sinds vandaag open voor deelnemers aan zowel Wft- als PEplus-examens.

Het loket vraagt de deelnemers om hun mening te geven over de inhoud van de examens, aan de hand van vragen als “Wat vindt u van de wijze van toetsing van integriteit en professioneel gedrag” en “Wat vindt u van de aansluiting van de inhoud van de vragen op de te toetsen vakbekwaamheid van de specifieke beroepskwalificatie”. Ook wordt deelnemers gevraagd naar organisatorische zaken (“Wat vindt u van de procedure rondom het ontvangen van het examenresultaat/de uitslag”).

Tweede Kamer
De brancheorganisaties hopen met het ervaringsloket inzicht te krijgen in het functioneren van het nieuwe examengebouw. “Als er daadwerkelijk problemen blijken te zijn, moeten die feitelijk onderbouwd aan de kaak worden gesteld”, schrijven de organisaties. “Alleen met goed onderbouwde feiten gebaseerd op brede ervaringen van examenkandidaten kan de regie in dit dossier genomen worden. De informatie die het ervaringsloket levert zullen de brancheorganisaties aanbieden aan de minister en de Tweede Kamer.”

Daarnaast hebben de brancheorganisaties nog een doel met het opzetten van het loket. “Meer transparantie van de examineringspraktijk zal toekomstige kandidaten helpen bij hun voorbereiding. Zij hebben beter zicht op wat er speelt en wat er van hen verwacht wordt bij het afleggen van een Wft-(PEplus)examen.”

Reageer op dit artikel