nieuws

Dijsselbloem kritisch over plannen klantgegevens ING

Branche

Dijsselbloem kritisch over plannen klantgegevens ING

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft in antwoord op Kamervragen laten weten kritisch te zijn over de plannen van ING aangaande het gebruiken van klantgegevens. De minister twijfelt of het gebruik van betaalgegevens in het belang van de klant is.

“Met de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank ben ik kritisch over de plannen van ING”, schrijft Dijsselbloem in een antwoord op vragen van Arnold Merkies en Sharon Gesthuizen (beiden SP). “Een onzorgvuldige aanpak en slechte communicatie kan het vertrouwen van de consument in de bancaire sector ernstig schaden. De AFM heeft de banken opgeroepen om met hun klanten de dialoog aan te gaan over dit onderwerp. Wij ondersteunen deze oproep.”

Gedragscode
Dijsselbloem zou graag zien dat de klant centraal staat voor de banken, maar betwijfelt ten zeerste of dit kan door klantgegevens te delen. “Consumenten zijn sterk afhankelijk van banken”, schrijft hij. “Ik sta voor een bancaire sector die dienstbaar is aan de Nederlandse economie en waar de klant centraal staat. Het is echter zeer de vraag in hoeverre het gebruik van betaalgegevens van klanten voor advertentiedoeleinden voor derden in het belang is van de klant en in hoeverre de bank de veiligheid van de klantgegevens kan waarborgen.”

Dat betekent volgens Dijsselbloem niet automatisch dat het eventuele gebruik van klantgegevens ook bij de wet verboden is. Het verstrekken van persoonsgegevens valt onder de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen. Dijsselbloem, in reactie op vragen van Aukje de Vries en Foort van Oosten (VVD): “De Gedragscode bevat geen bepalingen over het gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden in de vorm van verstrekken aan derde partijen. Dit betekent niet dat het gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden daarmee categorisch is uitgesloten. De Wbp (Wet bescherming persoonsgegevens, red.) opent in elk geval de mogelijkheid om een rechtvaardiging daarvoor te zoeken in toestemming van de klant. Die toestemming zal wel aan specifieke eisen moeten voldoen.”

Reageer op dit artikel