nieuws

VKG vraagt input voor nieuwe SWO

Branche

VKG vraagt input voor nieuwe SWO

Serviceprovider VKG vindt dat de bestaande samenwerkingsovereenkomsten met aanbieders niet goed passen bij de rol van een serviceprovider. "Er wordt geen rekening gehouden met de specifieke rol die serviceproviders in de distributieketen vervullen", zegt Lex van Kampen, Algemeen directeur van VKG.

VKG vindt het hoog tijd om hier iets aan te doen. Een aantal betrokken partijen zijn daarom door VKG uitgenodigd voor een eerste brainstormsessie op 6 december. Daarin mogen de aanbieders hun input geven op een toekomstbestendige samenwerking. VKG wil alle input uiteindelijk gebruiken om zelf een modelovereenkomst tussen VKG en aanbieders op te stellen. Dit document moet in elk geval helder omschrijven wat de rol van de serviceprovider is en hoe partijen gezamenlijk zorgen voor meerwaarde richting de klant. "Wij zien het als onze taak om ervoor te zorgen dat onze bemiddelaars hun klanten optimaal kunnen bedienen. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat kan alleen als de afspraken die wij met onze aanbieders én met onze bemiddelaars maken goed op elkaar zijn afgestemd. Hoe dat er precies uit komt te zien weten we nog niet. Het is juridisch heel complex. En het is pionieren. Alle suggesties zijn dan ook welkom", aldus Van Kampen.
Nieuwe SWO bemiddelaars
Ook voor bemiddelaars is VKG gestart met de voorbereidingen voor het opstellen van nieuwe samenwerkingsvoorwaarden. De ruim 3.000 aangesloten bemiddelaars zijn inmiddels gevraagd om input te leveren voor deze nieuwe samenwerkingsvoorwaarden. Van Kampen: "We hebben er bewust voor gekozen om ál onze intermediairs vooraf om input te vragen. En dus niet alleen onze top-10 relaties. We realiseren ons dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar daar gaan we wel ons uiterste best voor doen."
VKG hoopt in het eerste kwartaal van 2014 de nieuwe overeenkomsten te kunnen presenteren.

Reageer op dit artikel