nieuws

Sjoerd Meijer: ‘Nazorg wordt echt een probleem’

Branche

Sjoerd Meijer: ‘Nazorg wordt echt een probleem’

Een grote groep verzekeringnemers die vroeger werd gedekt door het portefeuillerecht, valt straks tussen wal en schip. Sjoerd Meijer, verzekeringsadvocaat en sinds kort ook partner bij NautaDutilh verwacht in de nabije toekomst geschillen over dit ‘nazorghiaat’.

Dat zegt hij in een interview in de decembereditie van AMplus die vandaag verschijnt. “Van oudsher impliceert het portefeuillerecht nazorg”, zegt Meijer. “Een tussenpersoon dient te waken voor de belangen van de klanten die tot zijn portefeuille behoren en civielrechtelijk is dat nog steeds zo. Maar, in de huidige praktijk wordt de activiteit nazorg losgekoppeld van advies en bemiddeling. Spreek je geen nazorg af, dan kan ook het portefeuillerecht niet gelden. Het is het een of het ander. De charme van het portefeuillerecht was dat iemand altijd terug kon vallen op de tussenpersoon. Maar nu is een groep mensen die niet voor nazorg wil betalen, niet langer gedekt.”
Verzekeraar
En het is niet zo, benadrukt Meijer, dat de verzekeraar die rol dan maar moet overnemen. “Voor de zorgplicht van de verzekeraar maakt het niet uit. De nazorg die een tussenpersoon op zich moet nemen voor klanten in zijn portefeuille, is een andere zorgplicht dan die van de verzekeraar. De verzekeraar hoeft bijvoorbeeld niet periodiek te toetsen of het product nog wel bij de klant past. Een intermediair moet dat wel. Een verzekeraar moet natuurlijk wel wettelijke wijzigingen verwerken en waardeoverzichten en dergelijke sturen.”
Geschillen
Meijer verwacht in de nabije toekomst geschillen over dit ‘nazorghiaat’. “De klant die hierdoor in de problemen komt, gaat natuurlijk zijn verzekeraar en tussenpersoon aanspreken. Het is voor een tussenpersoon dus zaak om heel duidelijk te communiceren en te documenteren dat een klant afziet van nazorg. Want als dat niet goed is gebeurd, dan heb je grote kans dat een rechter een consument gelijk geeft onder het motto dat die de consequenties daarvan niet begrepen heeft. Dat past althans in de trend waarin de zorgplicht door de rechter is opgerekt.”

Reageer op dit artikel