nieuws

Appels met peren vergelijken blijft ook bij Europese bijsluiter

Branche

Appels met peren vergelijken blijft ook bij Europese bijsluiter

De Europese Commissie heeft voorgesteld om het verstrekken van een Key Information Document (KID) verplicht te stellen bij de verkoop van complexe beleggingsproducten. Het doel hiervan is om consumenten objectief en eenduidig te informeren. Dit document gaat de financiële bijsluiter voor deze producten vervangen.

Carien de Jager onderzocht, ter afronding van haar studie Rechten, in hoeverre het Key Information Document (KID) verbeterd dient te worden in het licht van de ervaringen met gelijksoortige documenten. Zij vergeleek het voorgestelde KID met de Nederlandse Financiële Bijsluiter, het Engelse Features Document en het Europese KIID voor UCITS-producten. Zij werd met dit onderzoek genomineerd voor de Generali AM Innovatiescriptieprijs.

Adequate informatieverstrekking

Op basis van haar onderzoek concludeert Carien de Jager dat een informatiedocument zoals het KID moet voldoen aan vier criteria voor adequate informatieverstrekking: 1) de informatie moet beschikbaar zijn, 2) de informatie moet toegankelijk zijn, 3) er moet duidelijkheid zijn over de aard, status en het doel van het document en 4) de informatie moet informatief zijn.

Kritiekpunten

Uit bestudering van de andere documenten blijkt dat de beschikbaarheid en toegankelijkheid goed zal zijn, maar dat onder andere het taalgebruik en met name het informatieve gehalte een probleem zullen gaan vormen. De eerste conclusie trekt zij na het bestuderen van het KIID voor UCITS-producten. Ook voor dit document is bepaald dat het taalgebruik eenvoudig dient te zijn, maar het taalgebruik is in de praktijk erg moeilijk. Carien de Jager wijst er in haar scriptie op dat dit mogelijk ook voor het KID zal gaan gelden.

Daarnaast concludeert zij dat het KID onvoldoende informatieve informatie zal bevatten. Dit heeft diverse oorzaken, namelijk 1) de standaardisering van het KID, 2) de limitering van het aantal informatiecategorieën en voorgeschreven teksten en 3) het feit dat het KID is gebaseerd op een ‘gemiddelde Europese belegger’. Door de standaardisatie zal de informatie in het KID niet gepersonaliseerd zijn, waardoor het gevaar bestaat dat het document alleen abstracte informatie bevat die consumenten onvoldoende informeert. Namelijk, informatie over de mogelijke kosten en opbrengsten van een product. Bovendien verwacht De Jager dat informatie die geen onderdeel mag uitmaken van het KID, aangeboden zal worden in commerciële uitingen, zoals brochures. Hierdoor is er een risico dat het KID ondergesneeuwd raakt in de grote hoeveelheid informatie die op een andere wijze op de consument afkomt.

Toegesneden informatie

De Jager constateert een spanning tussen de lengte en de informatieve inhoud van het document en pleit voor nader onderzoek naar de effectiviteit van het KID. Inmiddels houdt zij zich in het kader van haar promotieonderzoek bezig met dit onderwerp. Zij stelt dat personalisering ertoe zou kunnen leiden dat consumenten beter worden geïnformeerd over een financieel product en dit er bovendien voor kan zorgen dat het document zich onderscheidt van commerciële boodschappen.

Haar mening over het voorgestelde KID is duidelijk: Het KID zal naar verwachting niet voorkomen dat er op de financiële markt knollen voor citroenen worden verkocht en appels met peren worden vergeleken!

Reageer op dit artikel