nieuws

‘Samen’ geldt ook voor het toezicht op volmachten

Branche

‘Samen’ geldt ook voor het toezicht op volmachten

Op 11 november heeft toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) haar bevindingen gepubliceerd naar aanleiding van onderzoek naar risicobeheersing door volmachtverzekeraars. Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onderzoek gedaan naar het volmachtkanaal, maar die resultaten worden niet gepubliceerd. Om een gedegen oordeel over de werking van het volmachtkanaal te kunnen geven, zouden beide toezichthouders (DNB en AFM) meer samen moeten optrekken en daarbij ook een derde toezichthouder, de Autoriteit Consument en Markt (ACM) moeten betrekken.

DNB concludeert onder meer dat commerciële belangen bij de keuze voor het werken met volmachten voor verzekeraars belangrijker zijn dan risicobeheersing. Daarnaast wordt geconstateerd dat het volmachtkanaal van groter economisch belang is geworden en dat verzekeraars de beheersing van het risico van uitbesteding via dit kanaal onvoldoende op orde lijken te hebben. Dat risicobeheersing een belangrijk aspect is dat verzekeraars aantoonbaar op orde moeten hebben, lijkt me een terechte conclusie. Ik herken ook dat commerciële belangen bij de keuze voor volmachten een belangrijke rol spelen.

Is dat erg?
De vraag die DNB echter niet stelt, is of dit erg is. Als commerciële overwegingen bij verzekeraars voor een machtiger volmachtkanaal zorgen, zou dit wel eens in het voordeel van de consument (en zakelijke markt) kunnen zijn. Vanuit het principe dat het klantbelang centraal moet staan zou ook eens naar de volmachtmarkt moeten worden gekeken. Dat is bij uitstek het terrein van de AFM. Des te teleurstellender dat de AFM haar bevindingen voorlopig onder de pet houdt. Maar ik zie ook een rol voor de voormalige NMa, nu ACM. Deze toezichthouder zou zichzelf de vraag moeten stellen wat het effect is van het volmachtkanaal op de concurrentieverhoudingen in de schadeverzekeringsmarkt.

Machtsblok
Mijn visie hierop is als volgt. De volmachtmarkt is vooral een schadeverzekeringsmarkt. Directe kanalen van banken en verzekeraars zijn inmiddels marktleider, ten koste van het intermediair / onafhankelijk adviseur. Terwijl de positie van het intermediair kleiner wordt in de schademarkt, stijgt het aandeel volmachtproductie in diezelfde markt. Daarmee vormen de volmachtkantoren een steeds groter economisch machtsblok ten opzichte van verzekeraars. Deze volmachtkantoren distribueren hun producten weer via de lokale (provinciale) intermediairs naar de consument. Versterking van het volmachtkanaal betekent ook versterking van de positie van het lokale intermediair in de schadeverzekeringsmarkt. Volmachtkantoren en de samenwerkende intermediairs vertegenwoordiger miljarden aan premie-omzet en miljoenen klanten. Dat maakt dat volmachtkantoren in de toekomst nog wel de concurrentie aankunnen met verzekeraars die zich rechtstreeks op de consument richten. Zonder volmachtkanaal zouden verzekeraars veel minder concurrentie ondervinden.

Integrale visie
Mijn pleidooi is om te komen tot een integrale visie op de volmachtmarkt vanuit tenminste drie aspecten van het toezicht.  Daarbij dient door de toezichthouders DNB, AFM en ACM gezamenlijk te worden gekeken naar de volmachtmarkt, zowel op het terrein van de financiële stabiliteit / risicobeheersing van verzekeraars, de relatie tussen klantbelang centraal en het volmachtkanaal en vooral ook de impact van het volmachtkanaal op de concurrentieverhoudingen in de schadeverzekeringsmarkt. Het thema van de Verzekeringsbranchedag was ‘Samen’, dat lijkt mij een goed devies voor de toezichthouders in het volmachtdossier.

Reageer op dit artikel