nieuws

‘Financiën geeft onvoldoende uitvoering aan motie PE-examen’

Branche

‘Financiën geeft onvoldoende uitvoering aan motie PE-examen’

Brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn ‘zeer ongerust’ over de wijze waarop het ministerie van Financiën tot op heden vorm geeft aan het overleg met de sector over versoepeling van het PE-examen, zoals dat nu is geregeld in de motie die de Tweede Kamer daarover op 9 september heeft aangenomen.

Uit het overleg dat het ministerie tot nu toe met de sector ter uitvoering van deze motie heeft gevoerd, bleek het verplichte PE-examen vooralsnog de enige oplossingsrichting te zijn waarin werd gedacht.  De ambtenaren gaan nu eerst met de minister overleggen en komen dan terug met de uitkomst van dat overleg. Wanneer dat precies is, weet de sector niet. "Wij constateren wel dat bij de presentatie van die uitkomst van het overleg met de minister het ‘echte’ overleg zoals de Kamer dat in de motie heeft opgedragen dan nog moet beginnen."
Duidelijkheid
Ondertussen gaat het CDFD door met het organiseren van besprekingen rond de eindtermen en de toetstermen van het PE- examen, mede onder het motto dat ook als er geen examen komt er wel eind- en toetstermen voor PE moeten zijn. De brancheorganisaties delen dit standpunt niet: "Eerst moet er duidelijkheid komen over de vorm van het PE-stelsel. Die vorm is namelijk bepalend voor de inhoud ervan."
Overleg
Dinsdag 5 november heeft het CDFD een sector breed overleg georganiseerd om nader te kijken naar de eind- en toetstermen voor PE.  "De motie gaat echter over de vorm van het PE stelsel en niet over de inhoud. Door in de procesgang het overleg met de sector over het stelsel van PE te verschuiven naar het niveau van inhoudelijke toetstermen, wordt de sector in een onmogelijke en onwenselijke positie gebracht."  
Afgezegd
De gezamenlijke brancheorganisaties hebben dan ook dit overleg op 5 november aanstaande met het CDFD afgezegd. " Hieraan meedoen zou kunnen worden uitgelegd als een vorm van instemming met het PE-examen. Nog afgezien van het feit dat wij nu al ruim een jaar lang meemaken dat door het CDFD met de inbreng vanuit de sector bitter weinig wordt gedaan, willen wij elke schijn van instemming met het PE examen vermijden."
Toetsen
De brancheorganisaties gaan ervan uit dat de Kamer zal toetsen of er daadwerkelijk overleg met de sector heeft plaatsgevonden en dat de Kamerleden geen genoegen zullen nemen met een opsomming van data waarop contact met de sector is geweest. "Mogelijk dat het signaal dat wij nu afgeven voor het ministerie een aansporing is, het ‘echte’ overleg met de sector zo spoedig mogelijk te starten."

Reageer op dit artikel