nieuws

‘Maatwerk’ struikelblok bij royeren polis

Branche

De ‘Gedragscode geïnformeerde verlenging en contractstermijnen zakelijke schade- en inkomensverzekeringen’ zou moeten bijdragen aan het herstel van vertrouwen. Maar verzekeraars blijken vaak iets als ‘maatwerk’ te betitelen, om zo aan de code te ontsnappen.

‘Maatwerk’ struikelblok bij royeren polis

Dat stelt Rick Guitjens, directeur Guitjens Verzekeringen & Risicobeheer uit Heeze in AM. "Het intermediair accepteert een afwijzing te gemakkelijk. Maar het kan bijna nooit in het belang van de klant zijn om het huidige contract tegen zijn wil voort te zetten." Uit de dossiers die AM inzag, blijkt dat in negen van de tien casussen waarbij de verzekeraar in eerste instantie tegengas geeft op het beëindigingsverzoek van Guitjens, het contract alsnog wordt beëindigd. Het belang van de klant blijkt hiervoor de belangrijkste graadmeter te zijn. Die graadmeter is Guitjens door het Verbond zelf aangedragen. Om misverstanden in de toekomst te voorkomen vroeg Guitjens de koepel van verzekeraars deze zomer een extra toelichting te geven op de definitie maatwerk. Die kreeg hij en sindsdien stuurt Guitjens deze mail standaard mee met zijn verzoek tot royement van een verzekering. Bekijk hier het hele artikel in AM, met daarin ook de belangrijkste punten uit die mail.
‘Het is geen onwil’
Volgens artikel twee van de gedragscode is deze niet van toepassing op maatwerkcontracten, waarbij door partijen specifiek onderhandeld is over premie en voorwaarden. Guitjens is een van de adviseurs die met enig regelmaat tegen de ‘maatwerkdiscussie’ met verzekeraars aanloopt. Ondanks dat de gedragscode voorziet in een extra toelichting op artikel twee, is de uitwerking van het begrip ‘maatwerk’ in de dagelijkse adviespraktijk niet voor iedereen even duidelijk. Guitjens: "Ik wil wel benadrukken dat bij de meeste verzekeraars geen sprake is van onwil. Het is eerder een gebrek aan kennis over de uitwerking van de gedragscode dat verzekeraars de kwalificatie ‘maatwerk’ onterecht toepassen.

Reageer op dit artikel