nieuws

Adfiz c.s. niet blij met ‘voorbarige actie’ CDFD

Branche

Adfiz c.s. niet blij met ‘voorbarige actie’ CDFD

De voorlopige (inhaal-)PE-toetstermen die het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) vandaag presenteerde, zijn verkeerd gevallen bij de gezamenlijke brancheorganisaties. "De publicatie is erg voorbarig en het is verspilde tijd als de markt zich voorbereidt op toetstermen die nog aangepast moeten gaan worden."

De ontvangen reacties op het consultatiedocument ‘Vaststelling inhoud Inhaal-/PE-examens Wft-vakbekwaamheid 2014′ waren voor het CDFD reden om de toetstermen voor die examens voorlopig vast te stellen en openbaar te maken. Uit die publicatie blijkt dat het aantal toetstermen met 30% is verminderd. "Met name een aantal toetstermen met betrekking tot (oude) kennis en vaardigheden is geschrapt. De nadruk is meer komen te liggen op de toetsing van PE-actualiteiten, professioneel gedrag en competenties. Hierop zijn uitgezonderd de Modules Inkomen en Vermogen, omdat de Module Inkomen nieuw is en in de Module Vermogen het (nieuwe) onderwerp beleggingsobjecten is opgenomen", aldus de CDFD in een toelichting. Daarin geeft het College ook duidelijk aan dat het nog lopende overleg tussen het ministerie van Financiën en de marktpartijen, over mogelijke versoepelingen binnen het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk, kan resulteren in verdere aanpassingen.
‘Hiermee helpt CDFD de markt niet’
De gezamenlijke brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben direct na de publicatie van de voorlopig (inhaal-)PE-toetstermen hun beklag gedaan bij het CDFD. "Het zou beter zijn geweest als het CDFD de komende gesprekken zou hebben afgewacht alvorens tot publicatie over te gaan", aldus brancheorganisaties. "Het is reëel te veronderstellen dat er dus nog verdere wijzigingen zullen volgen. Met de publicatie van voorlopig vastgestelde toetstermen zaait het CDFD eerder verwarring dan dat ze de markt helpt."

Reageer op dit artikel