nieuws

Kamercommissie dient moties in voor verbetering PE-systeem

Branche

Kamercommissie dient moties in voor verbetering PE-systeem

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft gisteren tijdens de commissievergadering ook de inrichting van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk voor financieel dienstverleners besproken. "Het is positief dat de Kamerleden zeer goed gehoor hebben gegeven aan de bezwaren en zorgen van de branche over het verplichte PE-examen. Het is daarentegen teleurstellend dat de minister per se wil vasthouden aan het examen, zeker gezien het feit dat hij de noodzaak daartoe niet concreet kan of wil onderbouwen", aldus de brancheorganisaties in een gezamenlijke reactie.

De Kamerleden hebben volgens Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD de eerder door de branche geuite bezwaren en zorgen serieus opgepakt en goede inhoudelijke argumenten aangevoerd om in twee moties te pleiten voor verbetering van het systeem, in overleg met de markt. Volgens de brancheorganisaties zijn die twee moties het best haalbare resultaat. "Ze bieden meerdere aanknopingspunten om tot verbetering van het systeem te komen."
Er is veel onbegrip voor de houding van de minister die wil vasthouden aan het verplichte PE-examen. "Er wordt geen bewijs geleverd die deze keuze zou kunnen rechtvaardigen, geen bewijs dat de kennis van financieel dienstverleners tekortschiet. Het argument van de minister richt zich op feit dat het CDFD niet in staat is gebleken de kwaliteit van PE-programma’s goed te waarborgen. Hij meldt echter niet dat het CDFD hiervoor onvoldoende budget en onvoldoende bevoegdheden had."
PE-systeem is nog niet volwassen
Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD zien niets in de introductie van een driejaarlijks examen en willen daarvoor een PE-urenstelsel in de plaats. "Het huidige PE-systeem is nog niet volwassen en kan ook geen verdere vorm krijgen omdat er te weinig budget was binnen CDFD om het goed te kunnen controleren. Daarnaast wordt het CDFD onvoldoende in staat gesteld om snel definitieve maatregelen te nemen tegen PE-instellingen die onvoldoende kwaliteit bieden, waardoor deze te lang door kunnen gaan met ondermaatse PE-programma’s. Nu lijkt om die reden een examen ingevoerd te moeten worden, dat nog meer kosten met zich meebrengt en die kosten voor wettelijk verplichte opleidingseisen en examinering worden volledig op de branche afgewenteld. Als de branche die kosten volledig moet dragen, investeer dan in een werkelijk goed systeem dat meer bijdraagt aan professionalisering."
 
 

Reageer op dit artikel