nieuws

CFD: ‘Op naar Den Haag’

Branche

CFD: ‘Op naar Den Haag’

Aansluitend op het visiedocument over een nieuw PE-stelsel roepen de gezamenlijke brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD het intermediair op om de komende Kamervergaderingen over het vakbekwaamheidsstelsel voor financieel adviseurs bij te wonen.

De organisaties hebben de afgelopen maanden gesprekken gehad met het ministerie van Financiën, het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, de AFM en de leden van de vaste Kamercommissie voor Financiën. "Het lobbywerk is inmiddels in de eindfase beland", meldt de CFD. Woensdag volgt een afsluitend gesprek met de PvdA, voorafgaand aan de procedurevergadering van de Kamercommissie. "De brancheorganisaties hopen dat de Kamerleden alsnog de minister verzoeken om met de brancheorganisaties om de tafel te gaan om tot een voor beide partijen bevredigende oplossing te komen. De petitie tegen het PE-examen, die door meer dan 10.000 betrokkenen is ondertekend, maakt duidelijk hoe loodrecht praktijk en wetgever tegenover elkaar staan en dat een dialoog meer dan wenselijk is."
Laatste kans
De CFD roept branchegenoten op om de openbare vergadering van woensdag (15.30 uur) en de commissievergadering van van aanstaande maandag (11.15 uur) bij te wonen. "Tijdens deze vergaderingen wordt het duidelijk of de Kamerleden de branche tegemoet zullen komen. Voor u als adviseur is het een laatste gelegenheid om te laten zien dat u het niet eens bent met de voorgenomen wetswijziging en de voorkeur geeft aan een ‘Beter PE-stelsel’."

Reageer op dit artikel