nieuws

‘Perfect storm bedreigt zwalkend Europa’

Branche

Door oplopende werkeloosheid en falend leiderschap loopt de Europese economie het risico in een perfect storm te belanden, waarschuwt Filip Abraham. “In landen als Spanje en Portugal dreigt een ‘verloren generatie’ te ontstaan van jonge mensen voor wie de toekomst er somber uit ziet.”

‘Perfect storm bedreigt zwalkend Europa’

In de media klinken de laatste tijd optimistische geluiden. De ergste crisis is nu wel achter de rug, is de teneur. Maar het is nog te vroeg om te juichen, waarschuwt Filip Abraham, hoogleraar Internationale Economie aan de Vlerick Business School “De risico’s voor de Europese economie zijn allerminst geweken.”

Europa riskeert een perfect storm, een samenloop van omstandigheden met dramatische economische gevolgen, waarschuwt Abraham. Als het gebrek aan leiderschap aanhoudt en de sociale onrust in de eurozone ontaardt in politieke instabiliteit, kan de recessie nog jaren duren. Abraham: “De groeivooruitzichten voor de westerse wereld zijn nu al weinig bemoedigend en voor Europa zelfs dramatisch.”

Een web van regels

De recessie duurt ondertussen al zes jaar en het wordt tijd dat Europa de crisis eensgezind te lijf gaat, zegt Abraham. “Midden in de ernstigste naoorlogse crisis moet Europa op een nieuwe, duurzame leest worden geschoeid. Aan de ene kant is er de droom van het ‘federale Europa’ van Herman van Rompuy, aan de andere kant het ‘Europa van de natiestaten’ dat vooral de Britten nastreven. Het is een grote uitdaging om die visies bij elkaar te brengen.”

De discussie vindt plaats tegen de achtergrond van afkalvend vertrouwen in de vrije markteconomie, constateert Abraham. “Alom wordt de crisis toegeschreven aan de ongebreidelde liberalisering van de voorbije decennia. De trend is richting méér overheid, méér regulering en méér toezicht. Maar door stapeling van wetgeving ontstaat een web van regels dat de efficiëntie van de markt verstoort. Dat is een bedreiging voor economisch herstel.”

Sociale onrust

De crisis leidt tot sociale onrust, vooral in zwaar getroffen landen als Griekenland en Cyprus. Abraham: “In Europa zit meer dan tien procent van de beroepsbevolking zonder werk. Onder jongeren is de werkloosheid nog hoger. In landen als Spanje en Portugal dreigt een ‘verloren generatie’ te ontstaan van jonge mensen die geen werk en inkomen hebben en waarvoor de toekomst er somber uit ziet.”

Schuld aflossen of groei stimuleren?

Daar komt bij dat het wapenarsenaal van centrale banken is uitgeput. “Lage rentetarieven en monetaire stimuli zijn niet voldoende . Het goedkope geld moet naar het bedrijfsleven vloeien, zodat zij kunnen investeren. Maar dat lijkt maar gedeeltelijk te gebeuren.”

In Europa woedt de discussie over het fiscale beleid – kiezen voor schuldreductie of het stimuleren van de groei – onverminderd voort. De waarheid ligt volgens Abraham in het midden: “De overheidsfinanciën moeten op orde én Europa moet investeren in de economie. Op die manier kan de werkgelegenheid herstellen en kan de jonge generatie weer aan het werk.”

Professor Filip Abraham (Vlerick Business School) sprak eerder dit jaar tijdens het ACE Benelux Risk Forum op de Vlerick Business School in Gent. Riskmanagers van toonaangevende bedrijven in de Benelux bespraken daar belangrijke thema’s op het gebied van beheersing van multinationale bedrijfsrisico’s.

 

Reageer op dit artikel