nieuws

Kamer wil nog voor reces meer onderbouwing PE-examen

Branche

De vaste Kamercommissie van Financiën heeft kritische vragen gesteld over de verplichte Wft PE- en inhaalexamens. Minister Dijsselbloem van Financiën is verzocht om vóór donderdag tien uur te reageren.

Kamer wil nog voor reces meer onderbouwing PE-examen

In eerste instantie stond het onderwerp gepland voor het Algemeen Overleg van 11 september, maar de Kamercommissie wilde het reces niet afwachten. In een zeven pagina’s tellend epistel reageren de verschillende fracties op de brief van Dijsselbloem waarin hij de Adfiz-petitie van tafel veegt. Ze eisen meer onderbouwing van de minister.
Zo verwacht de VVD-fractie een overzicht van de systemen van vakbekwaamheidsvereisten van andere sectoren en vergelijkbare beroepsgroepen. Ook wil de fractie weten in hoeverre een Wft PE examen voor iedere adviseur, zal leiden tot het verdwijnen van kleinere financiële dienstverleners.   Daarnaast vraagt de fractie zich af, net als veel financieel adviseurs overigens, op welke onderzoeken Dijselbloem zijn uitspraak baseert dat teveel adviseurs onvoldoende bekwaam zijn. “Kan de minister het percentage adviseurs aangeven dat momenteel niet vakbekwaam is?”  

Kosten

De PVV focust zich op de kosten. Welke kosten brengt de invoering mee voor de financiële dienstverleners? En is de verwachting dat de verplichte examinering een kostenstijging voor de consument tot gevolg heeft?   

Alternatief

De SP wil meer weten over de afwijzing van de minister van het alternatief van Adfiz (een studiepuntensysteem). “Kan de minister onderbouwen waarom niet gekozen is voor een vorm van toetsing die is gekoppeld aan bijscholing?” Ook vraagt de SP zich af hoe de verplichting om continu en aantoonbaar over actuele vakbekwaamheid te beschikken zich verhoudt tot de keuze om een succesvol examen als eis te hanteren. “Is dat niet dubbelop?” Ook de VVD constateert deze tweeledigheid. “Waarom is een van beide niet voldoende?”   D’66 stelt de vraag of de voorgestelde aanpak wel proportioneel is voor de geconstateerde problematiek. “Is het juist dat een allround adviseur met een klantenkring van particulieren en eenvoudige mkb-bedrijven vijf examens moet halen en vervolgens elke drie jaar voor elk van deze vijf diploma’s een PE-examen moet afleggen?”   Lees hier alle vragen aan minister Dijsselbloem.  

Reageer op dit artikel