nieuws

‘Dijsselbloem doorziet niet hoe desastreus stelselwijziging is’

Branche

“Minister Dijsselbloem doorziet niet in volle essentie hoe desastreus het stelsel is als elke drie jaar weer oude vakbekwaamheid wordt hertoetst.” Dat zeggen de gezamenlijke brancheorganisaties in reactie op het epistel dat Dijsselbloem vandaag naar de vaste Kamercommissie stuurde. De brancheclubs willen een debat over vakbekwaamheid en permanente educatie.

‘Dijsselbloem doorziet niet hoe desastreus stelselwijziging is’

De brief van de minister waarin hij de vragen van de vaste Kamercommissie beantwoordt, telt zestien kantjes. “Toch blijven vele belangrijke vragen onbeantwoord”, stellen de brancheorganisaties (Adfiz, OVFD, NVGA, NVF en CFD) die in een gezamenlijke reactie een hele rits bezwaren aanvoeren. “Er wordt niet ingegaan op de gevolgen van het stelsel op de toekomstige instroom van nieuwe adviseurs. Ook bagatelliseert de minister de kosten van het hele stelsel terwijl hij in zijn reactie aangeeft dat hij op voorhand geen inschatting kan maken van de kosten. Specialisatie zoals de minister voorstelt is niet de oplossing en ook niet in het belang van de klant. Dit lijdt tot een verschraling van het advies. De verwachting is dat door het toetsen van oude kennis en de wijze van examinering (multiple choice) veel adviseurs een pe-opleiding of examentraining zullen gaan volgen. Deze tijd kan beter worden besteed aan het daadwerkelijk opdoen van actuele kennis en het verbeteren van de adviesvaardigheden.”
Ook verwijten de organisaties de minister dat hij veel eerder ingenomen standpunten herhaalt en niet tot de kern komt. “Niet duidelijk wordt wat de noodzaak is om tot verplichte examinering over te gaan en of verplichte examinering daadwerkelijk bijdraagt aan een beter advies aan de klant.”
Verouderd
Het blijft volgens de brancheorganisaties discutabel om met een beroep op verouderde onderzoeken van de AFM zwaardere vakbekwaamheidseisen op te leggen aan financiële adviseurs in vergelijking met ander beroepsgroepen. Ze wijzen er op dat het onderzoek onder pensioenadviseurs, dat Dijsselbloem in zijn brief aanhaalt, al heeft geleid tot hogere vakbekwaamheidseisen voor alle pensioenadviseurs. “In de reactie wordt voorbij gegaan aan de vele maatregelen die de afgelopen jaren genomen zijn zoals het provisieverbod en de diplomaplicht per adviseur. Ook zijn de leidraden van de AFM de afgelopen jaren onderdeel geweest van de PE-programma’s.”
CDFD
Volgens de brancheclubs had de minister eerder moeten luisteren naar de bezwaren vanuit de branche en de kritiek op het CDFD. “De negatieve gevolgen hiervan zijn nu al zichtbaar in de lopende consultatievoorstellen van het CDFD voor het inhaalexamen. De overlap in de modules leidt tot veel onnodige examenvragen die zeker niets gaan toevoegen aan de kwaliteit van het advies. Ook het ontbreken van een goede gelijkstelling- of vrijstellingsregeling is onacceptabel. De minister doorziet niet in volle essentie hoe desastreus het stelsel is als elke drie jaar weer oude vakbekwaamheid wordt hertoetst. Dit is inherent aan de wijze van toetsen via een itembank. De databank moet een minimale omvang hebben. Deze wordt alleen bereikt indien ook bij herhaling oude kennis wordt geëxamineerd. Permanente educatie wordt hierdoor permanente examinering van reeds eerder behaalde kennis en vaardigheden. Ook is nooit goed onderzocht of adviesvaardigheden en integriteit wel toetsbaar zijn via een itembank.”
Rondetafel
Adfiz, OVFD, NVGA, NVF en CFD willen na het zomerreces zo snel mogelijk een Algemeen overleg over het onderwerp. “Wij stellen voor om voorafgaand aan dat AO een rondetafel bijeenkomst te organiseren. Dit dossier is complex en vraagt om een gedegen debat. Het zou goed zijn als de minister vandaag nog via een motie wordt gevraagd om voorafgaand aan het nog te plannen AO geen onomkeerbare beslissingen te nemen op het gebied van vakbekwaamheid.”

Reageer op dit artikel