nieuws

AFM en volmachtbedrijven praten weer over beloning

Branche

De AFM en volmachtorganisatie NVGA zijn in gesprek over de uitgangspunten voor een passend beloningsmodel in het volmachtkanaal. Aanleiding voor het overleg is een kritisch rapport van KPMG over het verrichtingentarief. Toch houden de toezichthouder en het Verbond van Verzekeraars aan dat model vast.

AFM en volmachtbedrijven praten weer over beloning

In het rapport constateert KPMG dat invoering van een verrichtingentarief mogelijk is, maar “om meerdere redenen niet eenvoudig.” De gevolgen zijn volgens KPMG ingrijpend door toename van de administratieve lasten, een “grotere volatiliteit” in de geldstromen en een andere liquiditeitspositie. Volgens NVGA-voorzitter Michael De Nijs bleven die bedrijfseconomische aspecten vooralsnog onderbelicht in de slepende discussie over de beloningsstructuur binnen het volmachtkanaal. “We herkennen ons in grote mate in de uitkomsten. Het belangrijkste nieuws dat voorkomt uit dit rapport is dat de AFM zich bereid heeft verklaard om met ons een fundamentele discussie aan te gaan over nut en noodzaak van het verrichtingentarief. Door te zeggen dat ze er nog eens met ons naar wil kijken, toont de AFM partnership. Dat is een goed signaal naar de branche toe.”
Feestvreugde
De toezichthouder relativeert de feestvreugde enigszins. “De AFM voert met diverse marktpartijen, waaronder de NVGA, nog steeds overleg met als insteek te komen tot een adequate en duurzame invulling van de open norm van passende volmachtbeloning. Onze voorkeur voor een model dat gebaseerd is op verrichtingen, is onveranderd. Ook KPMG komt tot de conclusie dat een verrichtingentarief mogelijk is en past binnen de maatschappelijke trend.” 
Intern stuk
Het Verbond van Verzekeraars liet een eigen onderzoek doen naar de impact van een verrichtingentarief in het volmachtkanaal. De brancheorganisatie brengt de uitkomsten daarvan niet naar buiten. “Het is een intern stuk”, stelt Rudi Buis. “En zoals altijd leggen wij het voor aan onze leden en aan de hand daarvan bepalen we onze visie nader.” Het rapport van KMPG heeft hij ook gelezen. “Wat ons hierin in opvalt, is dat KPMG zegt dat een verrichtingentarief goed mogelijk is. Dat is mooi. Of een verrichtingentarief echt extra lasten oplevert zullen we nader moeten bekijken. We hebben ook oog voor de praktische issues waar dit rapport het over heeft, al stelt het rapport terecht dat daar ook meer diepgaand onderzoek voor nodig is.”
Lees meer in AM 12 dat vandaag verschijnt.

Reageer op dit artikel