nieuws

Adfiz vindt visiestuk AFM verwarrend

Branche

Het visiedocument ‘Dienstverlening op maat’ van de AFM waarin staat dat integraal advies niet altijd noodzakelijk is, roept volgens intermediairorganisatie Adfiz veel vragen op. “Laat u niet verwarren door dit visiestuk”, luidt het advies aan de leden.

Adfiz vindt visiestuk AFM verwarrend

Het is goed dat de AFM zich inspant om het misverstand weg te nemen dat sommige financieel dienstverleners denken dat het wettelijk vereist in alle gevallen is een volledige inventarisatie en analyse te maken, zegt Adfiz. “De inhoud heeft echter veel weg van een interpretatie of leidraad en roept vele vragen op. Hierdoor worden er nieuwe misverstanden gecreëerd. Wij raden u dan ook aan u niet te verliezen in de inhoud van dit visiedocument. Ga uit van wat u eigenlijk vanuit uw eigen professionaliteit, kennis en kunde al wist: verkort advies mag, mits goed gedocumenteerd. Dat is de enige boodschap die u volgens Adfiz uit dit visiedocument hoeft mee te nemen.”

Zorgelijk
Met een korte boodschap had de AFM meer kunnen bereiken vindt Adfiz. “Meer dan zoals zij nu doet in haar visiestuk, namelijk veel zaken nader invullen en mogelijke extra randvoorwaarden benoemen. Mocht later uit onderzoek blijken dat er bepaalde zaken niet goed zijn gegaan, dan is dát het moment voor de AFM om duidelijkheid richting de markt te geven en niet eerder. De afgelopen jaren heeft de AFM altijd op deze wijze met de markt gecommuniceerd. Het sturen van marktgedrag via visiedocumenten past naar de mening van Adfiz niet binnen de kerntaak van de toezichthouder.” Adfiz vindt het zorgelijk dat de AFM zich in het stuk uitlaat over de civielrechtelijke interpretatie van zorgplicht. “Interpretatie hiervan is een taak van de burgerlijk rechter. Het betrekken van artikelen uit het BW bij de uitleg van de regels omtrent passende advisering (Wft) schept eerder verwarring dan duidelijkheid.”

Reageer op dit artikel