nieuws

Vijf vragen over milieurisico’s

Branche

Sinds de Europese aansprakelijkheidswetgeving op milieugebied is geharmoniseerd lopen bedrijven een veel groter risico op claims voor milieuschade. Of deze nu door eigen handelen is veroorzaakt of niet. Lauretta Alberti, senior environmental insurance underwriter bij ACE Group legt uit waarom.

Vijf vragen over milieurisico’s

Milieurisico’s , daar hebben toch alleen maar fabrieken mee te maken?

“Heel veel bedrijven kunnen een impact hebben op het milieu. Dat geldt niet alleen voor  chemische bedrijven en afvalverwerkers, maar bijvoorbeeld ook voor tankstations en wellness centra. Als daar door een overstroming chloor weglekt in het milieu, draagt de ondernemer daar het risico voor.”

Jullie maken een onderscheid tussen risicoaansprakelijkheid en schuldaansprakelijkheid. Wat is het verschil?

“Bij risicoaansprakelijkheid is een bedrijf aansprakelijk op basis van zijn hoedanigheid en activiteiten, ook zonder dat er sprake hoeft te zijn van verwijtbaar handelen of een fout. Bij gewone aansprakelijkheid (lees: schuldaansprakelijkheid) dient er sprake te zijn van verwijtbaar handelen.”

Is een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet  voldoende om milieurisico’s af te dekken?

“Nee, er zijn teveel hiaten in de dekking van een aansprakelijkheids- en een brandpolis. Een aansprakelijkheidsverzekering gaat immers uit van schade en derden, en geeft daardoor geen dekking voor schade op het eigen terrein. Ook biedt een aansprakelijkheidsverzekering alleen dekking voor plotselinge milieuschade (sudden en accidental) en niet voor geleidelijke milieuschade, zoals bijvoorbeeld het lekken uit vaten of pijpleidingen. Een brandverzekering geeft bijvoorbeeld wel dekking voor de opruimingskosten op het eigen terrein, maar niet voor de kosten voor ondergrondse reiniging. Bovendien geven een aansprakelijkheids- en brandpolis geen dekking voor schade aan de biodiversiteit en voor acties door of namens de overheid.”

Hoe zit het met de milieuschade die bij toeleveranciers of buitenlandse vestigingen wordt veroorzaakt?

“In principe is de vestiging waar de schade zich voordoet aansprakelijk: deze moet de nodige maatregelen treffen, ook als de hoofdvestiging zich in een ander land bevindt. Uiteraard zal de hoofdvestiging hiervan wel ook de gevolgen merken, bijvoorbeeld op het gebied van imago dan wel hoge kosten als gevolg van opruimingswerkzaamheden en/of bedrijfsschade. Er is ook specifieke lokale wet- en regelgeving waar bedrijven rekening mee moeten houden. Zo wordt in sommige landen, zoals Portugal, Griekenland en Tsjechië, voor een aantal bedrijven een financiële garantie geëist in de vorm van een bankgarantie of een verzekering. En landen als China en India zijn momenteel ook een inhaalslag op het gebied van milieu aan het maken.”

Wat kunnen jullie als ACE voor die ondernemers betekenen?

Wij geven, via de makelaars en tussenpersonen, richtlijnen en beantwoorden vragen.  Als verzekeraar of makelaar kun je uiteraard nooit op de stoel van de ondernemer gaan zitten, maar de bewustwording van de milieurisico’s waaraan bedrijven bloot staan, ontwikkelt zich gelukkig  positief. Ook voor kleinere bedrijven kan een goede risicoafdekking haalbare kaart zijn. Wij werken al met verzekerde bedragen vanaf 1 of 2 miljoen euro.”

Reageer op dit artikel