nieuws

Verzekeraars boeken weer positief resultaat

Branche

De verzekeringsbranche heeft vorig jaar voor het eerst sinds 2009 weer een positief technisch resultaat geboekt, zo blijkt uit het financieel jaarverslag van het Verbond van Verzekeraars. Het resultaat als percentage van de verdiende premie is in 2012 uitgekomen op 4%, net als drie jaar eerder. In de tussenliggende jaren lag het resultaat op 0% (2010) en -1% (2011). Vooral de relatief goede beursresultaten hebben voor de verbetering van het resultaat gezorgd.

Verzekeraars boeken weer positief resultaat

De invloed van de beurskoersen is met name voelbaar bij de levensverzekeraars. Die hebben hun technisch resultaat opgekrikt tot 5% (-10%) van de bruto verdiende premie. Daartegenover staat wel een verderde krimp in het premievolume: zij boeken in 2012 nog € 19 mld brutopremie (-13%). In Schade en Zorg is het resultaat eveneens verbeterd, tot respectievelijk 8% (6%) en 2% (1%). Beide branches kunnen de premiedaling in Leven niet goedmaken: schade is stabiel met een premievolume van € 12,8 mld en Zorg groeit met 1% tot € 44,7 mld. In totaal neemt het premievolume van de verzekeraars af tot € 76,5 mld (-3%).

Reageer op dit artikel