nieuws

Veel Europese bedrijven lijden verlies door cybercriminaliteit

Branche

Maar liefst 99% van de Europese bedrijven heeft de afgelopen vijf jaar verlies geleden als gevolg van IT- of cybercriminaliteit. De belangrijkste oorzaken waren ongeautoriseerd gebruik van computersystemen en hackaanvallen. Dit blijkt uit onderzoek van ACE onder 606 Europese bedrijven.

Veel Europese bedrijven lijden verlies door cybercriminaliteit

 

Bijna de helft van de onderzochte Europese bedrijven verwacht dat IT- en cyberrisico’s de komende vijf jaar groter zullen worden. Bedrijven in de Benelux zien het uitlekken van gevoelige informatie als belangrijkste dreiging. Desondanks staan IT- en cyberrisico’s voor de meeste bedrijven relatief laag op de prioriteitenlijst om te verzekeren. Zij hechten meer belang aan bijvoorbeeld terrorisme- en milieurisico’s.

Het bewustzijn onder bedrijven groeit wel, met name door de toegenomen media-aandacht voor ‘privacy-issues’ en datalekken, en de grotere afhankelijkheid van leveranciers en van IT-systemen.

 

Overheid

De overheid speelt ook een steeds belangrijkere factor in het IT-risicolandschap: zo heeft de Europese Unie begin februari nieuwe cybersecurityregels bij het Europese parlement ingediend ter goedkeuring. Verschillende soorten bedrijven worden daarin verplicht om datalekken of andere ‘incidenten met significante impact’ te melden aan overheidsinstanties, op straffe van een boete.

 

Dekking verzekeringen

Uit het onderzoek van ACE blijkt verder dat bedrijven vaak niet weten of cyberrisico’s wel gedekt worden door hun bestaande verzekeringen. Zo denkt bijvoorbeeld 38% dat IT-risico’s onder hun bedrijfsschadeverzekering vallen terwijl in de praktijk blijkt dat traditionele schadeverzekeringen niet of onvoldoende rekening houden met het brede spectrum van IT- en cyberrisico’s.

“Verzekeringen zijn slechts een onderdeel van goed riskmanagement van cyberrisico’s,” aldus Daniël Jacobs, Technical Lines Manager Benelux bij ACE. “Uiteraard zijn bijvoorbeeld monitoring van gevoeligheden en goede beveiligingssystemen noodzakelijk, maar het belangrijkste is misschien wel om een risicocultuur te ontwikkelen die cyberrisico’s uit het IT-domein licht en zorgt dat er bedrijfsbreed aandacht voor is.”

Het volledige onderzoek‘ACE European Risk Briefing #5 – IT & Cyber risk’ is hier  te lezen.

Informatie

Voor meer informatie over IT- en cyberrisico’s kunt u contact opnemen met Daniël Jacobs, Technical Lines Manager bij ACE. U kunt hem bereiken via daniel.jacobs@acegroup.com of 010-289 3583.

Reageer op dit artikel