nieuws

Te weinig animo voor Geldloketten

Branche

Te weinig animo voor Geldloketten

Platform Wijzer in geldzaken gaat de Geldloketten niet landelijk uitrollen, en heeft haar betrokkenheid bij de bestaande pilotloketten met ingang van 1 juni 2013 gestopt. Er waren gemiddeld slechts 2 à 3 klantcontacten per dag.

In mei 2012 werden voor de duur van één jaar twee Geldloketten geopend waar consumenten terecht konden met financiële vragen: in Amersfoort en Den Bosch. Uit een evaluatie blijkt dat de behoefte aan een fysiek loket onvoldoende aanwezig is. Dat schrijft minister Dijsselbloem van Financiën aan de Tweede Kamer. Er waren gemiddeld slechts 2 à 3 klantcontacten per dag. “Het loket leek daarnaast hoofdzakelijk voor enkel een aantal onderwerpen erg gewild”, schrijft Dijsselbloem. “Het gaat dan onder andere om sociale voorzieningen, schulden en ‘uit elkaar gaan’. Deze behoefte zou voor een deel belegd kunnen worden bij bestaande organisaties. Een landelijk dekkend Geldloket zou jaarlijks vele miljoenen kosten, alleen al aan personeelskosten. De resultaten van de pilot rechtvaardigen mijn inziens niet een dergelijk grote investering.”
Stadsring51 te Amersfoort, één van de samenwerkingspartners, heeft besloten het Geldloket te Amersfoort zelfstandig voort te zetten.

Reageer op dit artikel