nieuws

IT-risico’s vaak nog te weinig verzekerd

Branche

Uit tal van onderzoeken blijkt dat IT- en cyberrisico’s de belangrijkste gevaren zijn voor de continuïteit van een bedrijf. Ondernemers zijn zich er goed van bewust dat hun bedrijfsvoering meer en meer afhankelijk wordt van de IT. Maar als het op daden aankomt om op deze risico’s in te spelen, dan overheerst toch de ‘dat zal mij niet overkomen’-gedachte. Een illusie, want uitval van een computersysteem kan elke onderneming treffen.

 

Het ligt voor de hand te veronderstellen dat een goede adviseur zijn zakelijke relatie zal wijzen op deze risico’s en op de oplossingen om die beheersbaar te houden. Toch blijkt dat in Engeland bijna de helft van de financiële adviseurs dit onderwerp niet actief aan de orde stelt. Of dat in Nederland ook het geval is, is niet onderzocht. Maar feit is wel dat de verzekeringsdichtheid met name  onder middelgrote bedrijven niet erg groot is.

Virussen

Waarschijnlijk is een reden daarvoor dat bij cyber- en IT-risico’s vaak  de nadruk gelegd wordt op databeschadiging of zelfs -verlies door virussen. Uit onderzoek van ACE blijkt echter verrassend genoeg dat virussen heel laag scoren op de lijst van schadeoorzaken. Aan de top staan schade door ongeautoriseerd gebruik van het computersysteem, beschadigingen in het systeem zelf en aanvallen van hackers.

Hackers

Wat dat laatste betreft moet niet alleen gedacht worden aan het netwerk van servers, lap- en desktops. Zo hebben veel bedrijven in het middensegment te maken met hackers die het voorzien hebben op de telefooncentrales. Zij leiden alle uitgaande gesprekken om via een duur 0900-nummer en maken de ondernemer bijvoorbeeld een euro per gespreksminuut afhandig. Het laat zich raden dat dergelijke kosten enorm kunnen oplopen. Een risico, dat groter wordt naarmate VOIP-telefoons aan populariteit winnen.

Software

Dataverlies met alle gevolgen van dien, ontstaat niet alleen door gevaren van buiten de bedrijfsmuren. Zo verloor een ondernemer in één klap zijn complete database tijdens de update van een nieuwe Windowsversie. De gebruikers konden niet meer bij de gegevens en ook bleek het niet mogelijk terug te keren naar de vorige instelling van de software. Gevolg: twee weken lang kon het bedrijf geen enkel document meer openen.

Het is waar, dat het opnieuw operationeel krijgen van een bedrijf na IT-stilstand minder tijd vergt dan bijvoorbeeld na een brand. Normaal gesproken functioneert de techniek na een maand weer als vanouds. Maar dat is een schrale troost als je weet dat de eerste twee weken cruciaal zijn voor het behoud of het verlies van de klanttevredenheid.

Dataguard

Alle reden dus voor de adviseur om deze risico’s te bespreken met zijn relaties en daarvoor oplossingen aan te reiken, bijvoorbeeld in de vorm van het door ACE ontwikkelde product Dataguard.

 

Door: Daniel Jacobs, Technical Lines Manager bij ACE

Informatie

Voor meer informatie over IT- en cyberrisico’s kunt u contact opnemen met Daniël Jacobs, Technical Lines Manager bij ACE. U kunt hem bereiken via daniel.jacobs@acegroup.com of 010-289 3583.

 

Reageer op dit artikel