nieuws

Grensoverschrijdend verzekeren: het belang van lokale polissen

Branche

Grensoverschrijdend verzekeren: het belang van lokale polissen

Het aantal multinationals groeit, met name in opkomende markten, en daarmee neemt de vraag naar multinationale verzekeringsprogramma’s toe. Risk managers maken zich dan ook steeds meer zorgen over de belastingtechnische en juridische gevolgen die voortvloeien uit grensoverschrijdende verzekeringen.

 

Om multinationale verzekeringsprogramma’s te laten voldoen aan de verwachtingen van de klant, is het zeer belangrijk te blijven doorgronden wat de gevolgen zijn wanneer een lokaal risico wordt geëxporteerd naar een verzekeraar zonder vergunning.

Vaak wordt gezegd dat veel landen het verrichten van verzekeringsactiviteiten zonder lokale vergunning verbieden. Echter, de meeste landen accepteren dat wel. Ze stellen wel voorwaarden aan het ‘exporteren’ van een risico naar een verzekeraar die geen vergunning heeft in dat land.

In veel rechtsgebieden vermeldt de wet dat een risico alleen geëxporteerd kan worden als verzekering van dat risico in het land zelf niet mogelijk is bij gebrek aan voldoende capaciteit bij lokaal toegelaten verzekeraars.

Suresh Krishnan, General Counsel (hoofd juridische zaken) van de Multinational Client Group van  ACE Group, gaat in zijn artikel ‘Grensoverschrijdende verzekeringen: hoe kan een risico worden ‘geëxporteerd’?‘ nader in op de voorwaarden die landen stellen aan het exporteren van risico’s en het belang van lokale polissen.

Reageer op dit artikel