nieuws

Financiële sector krimpt hard

Branche

Bij Nederlandse banken en verzekeraars zijn sinds 2007 zeker 46.000 mensen hun baan kwijtgeraakt. Dat is een kwart van de sector. Zo blijkt uit berekeningen van NRC Handelsblad op basis van de meest recente cijfers van uitkeringsinstantie UWV, de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars.

Financiële sector krimpt hard

Banken en verzekeraars staan onder druk sinds de kredietcrisis begon in 2007. Ook wordt steeds meer geautomatiseerd en raken markten verzadigd. Bij bijna alle grote banken en verzekeraars, maar ook bij kleinere financiële instellingen, wordt gesnoeid. Veel mensen hebben moeite om nieuw werk te vinden, concludeert de krant.
De kaalslag is het grootst in de bankenwereld. In 2000 werkten er nog 130.000 mensen. Nu, in 2013, zijn dat er nog 90.000, een krimp van 31 procent. In de verzekeringsbranche werkten in 2007 nog 61.000 mensen. Inmiddels zijn dat er zo’n 56.000. Een minder scherpe daling, maar toch nog 8 procent.
Volgens het UWV is de krimp in de totale financiële sector (inclusief ook pensioenfondsen), zowel procentueel als absoluut gezien, heftiger dan in veel andere sectoren. Sinds 2009 is de werkgelegenheid gekrompen met 12,3 procent. De werkgelegenheid zal volgens deskundigen niet terugkeren op de oude niveaus, mede vanwege verdere automatisering.

Reageer op dit artikel