nieuws

Europese milieurichtlijn vraagt om beter inzicht risk managers

Branche

Een nieuw rapport van Commercial Risk Europe in samenwerking met ACE legt uit wat de gevolgen zijn van het overtreden van de nieuwe Europese milieurichtlijn en hoe riskmanagers zich voor kunnen bereiden.

Europese milieurichtlijn vraagt om beter inzicht risk managers

Begin 2011 breekt bij Chemie-Pack in Moerdijk een heftige brand uit. Door bluswerkzaamheden raakt de omgeving ernstig vervuild. De Nederlandse overheid stelt het bedrijf aansprakelijk op basis van de Europese richtlijn Environmental Liability Directive (ELD). De schade wordt geraamd op 70 tot 80 miljoen euro. Het concern is onvoldoende verzekerd en gaat in augustus 2011 failliet.

Door de invoering van de ELD zijn de milieurisico’s voor bedrijven toegenomen, stelt het Environmental Risk Report 2012/2013 van Commercial Risk Europe in samenwerking met ACE. Het zijn zeker niet alleen grote concerns in vervuilende sectoren die milieurisico’s lopen. Vrijwel elk bedrijf loopt risico’s en kan aansprakelijk worden gesteld voor schade aan het milieu.

Vervuiler betaalt

Het uitgangspunt van de ELD is dat de vervuiler betaalt. De kosten kunnen hoog oplopen, omdat bedrijven bij calamiteiten de natuur volledig in de oude staat moeten herstellen. Dat geldt onder meer als een bedrijf bij een incident schade toebrengt aan een kwetsbaar ecosysteem of aan een omgeving waar beschermde diersoorten leven.

Riskmanagers en bestuurders moeten beter op de hoogte zijn van de natuurlijke omgeving waarin hun bedrijf opereert. Dat betekent bijvoorbeeld dat zij moeten weten of er beschermde diersoorten in de buurt van het bedrijfsterrein leven. Alleen op die manier kunnen zij inschatten welke risico’s zij lopen in geval van een incident. Vooral bedrijven die niet in traditioneel vervuilende sectoren opereren, zijn vaak onvoldoende op de hoogte van de potentiële schade.

De ELD maakt het bovendien belangrijker om preventieve maatregelen te nemen. Riskmanagers moeten van te voren bedenken wat het bedrijf kan doen om de schade zoveel mogelijk in te perken op het moment dat zich een incident voordoet. Een crisisplan is cruciaal; niet alleen om escalatie van een incident te voorkomen, maar ook om reputatieschade tot een minimum te beperken. Ook moet in het crisisplan een speciaal crisisteam worden aangewezen.

 

Lokale verschillen

Riskmanagers moeten daarnaast een scherp oog hebben voor de uitvoering van de richtlijn in de landen waar zij actief zijn. Tot op heden wordt de ELD namelijk niet in alle Europese lidstaten op dezelfde wijze toegepast. Dat betekent dat een multinational in sommige landen met meer of andere risico’s te maken kan krijgen.

Veel bedrijven vertrouwen nu nog op hun reguliere verzekeringen. Het gevolg is dat zij in de praktijk een goede verzekering tegen milieuaansprakelijkheid ontberen. Het belang van goede dekking neemt toe aangezien de verwachting is dat de Europese richtlijn steeds vaker wordt gebruikt om bedrijven aansprakelijk te stellen voor schade aan het milieu.

 

Lees het volledige Environmental Risk Report 2012/2013 van Commercial Risk Europe op de website van ACE.

Reageer op dit artikel