nieuws

Dit jaar hogere AFM factuur voor doorlopend toezicht

Branche

De AFM meldt dat de tarieven voor het doorlopend toezicht voor de meeste financiële ondernemingen en overige onder toezicht staande partijen dit jaar hoger zullen uitvallen dan in 2012. Dat heeft vooral te maken met een lagere overheidsbijdrage. Die was vorig jaar nog begroot op € 29 mln en is in 2013 gedaald naar € 20 mln. Tussen half juni en eind 2013 zal de AFM de facturen verzenden voor de heffingen voor het doorlopend toezicht voor het jaar 2013.

Dit jaar hogere AFM factuur voor doorlopend toezicht

De totale begrote lasten van de AFM bedragen in 2013 € 85,3 mln. Dat is een toename van € 4,9 mln  ten opzichte van 2012, onder meer als gevolg van een aantal nieuwe taken, zoals het toezicht op beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen, de ontwikkeling van financiële producten en het toezicht dat voortvloeit uit de Europese verordening European Market Infrastructures Regulation (EMIR).
Bij de vaststelling van de tarieven is rekening gehouden met de wens van de Tweede Kamer om kleinere ondernemingen zoveel mogelijk te ontzien. Door dit draagkrachtbeginsel gaan grotere ondernemingen in 2013 relatief meer betalen voor het toezicht dan kleinere ondernemingen. De hoogte van de heffing per individuele onderneming wordt bepaald op basis van verschillende criteria die voor de betreffende categorie van ondernemingen is vastgesteld. Voor financieel dienstverleners is dat bijvoorbeeld het aantal werknemers.
De heffing in 2013 bestaat daarnaast uit een te verrekenen bedrag uit 2012. Dit kan zowel een na te heffen als terug te geven bedrag zijn, afhankelijk van de realisatie per toezichtcategorie in 2012. Het te verrekenen bedrag uit 2012 wordt apart getoond op de factuur.

Reageer op dit artikel