nieuws

‘Dijsselbloem zet de hele branche in een slecht daglicht’

Branche

‘Dijsselbloem zet de hele branche in een slecht daglicht’

“Door de oppervlakkige manier van reageren zet de minister de hele branche onnodig in een slecht daglicht.” Dit zeggen de verenigde brancheorganisaties in een reactie op de brief van minister Dijsselbloem aan de Tweede Kamer, waarin hij zegt voorstander te blijven van verplichte Wft PE- en inhaalexamens.

Adfiz, OvFD, NVGA, CFD en NVF vinden de argumenten van de minister “om door te drukken” discutabel, vooral ook omdat de minister inhoudelijk niet ingaat op de bezwaren uit de petitie. “De minister gaat bovendien voorbij aan de marktbrede kritiek die er is op het functioneren van het CDFD. Dit college heeft alle adviezen vanuit de markt tot een betere invulling naast zich neergelegd.”
Onjuiste onderzoeksresultaten
Over de onderzoeken van de AFM waarnaar de minister in zijn brief verwijst, tasten de brancheorganisaties volledig in het duister. Hieruit zou blijken dat adviseurs te vaak onvoldoende vakbekwaam zijn. Maar het meest recente onderzoek van de AFM (2010 – Hypotheken) schetst volgens de brancheorganisaties juist het tegenovergestelde en vormt volgens hen dan ook geen enkele aanleiding om een verplicht inhaal- en PE-examen in te voeren. “Vervolgens stelt de minister dat onvoldoende vakbekwaamheid in het verleden misselling zou hebben veroorzaakt. De mogelijke oorzaken van misselling zijn echter via vele andere maatregelen al aangepakt. Door op deze oppervlakkige manier te reageren zet de minister de hele branche onnodig in een slecht daglicht.”
Tweede Kamerleden staan wel open voor argumenten
De brancheorganisaties hebben hun hoop nu gevestigd op de Tweede Kamerleden waarmee zij in gesprek zijn. “Zij staan wel open voor de argumenten voor een andere invulling van de eisen aan doorlopende vakbekwaamheid. Het onderwerp staat geagendeerd voor het Algemeen overleg op 11 september. Het zou goed zijn als dit onderwerp voorafgaand aan dit Algemeen overleg uitgebreid aandacht krijgt tijdens een Rondetafelbijeenkomst. Enkele politieke partijen hebben al aangegeven een dergelijke bijeenkomst te willen gaan organiseren.”
Lees hier de volledige reactie
Eerder deze week op AMweb: 
http://amweb.nl/-/adfiz-petitie-tegen-pe-examen-haalt-niets-uit

Reageer op dit artikel