nieuws

Curatoren DSB willen verbindendverklaring compensatieregeling

Branche

De curatoren van DSB Bank hebben bij het gerechtshof in Amsterdam een verzoek ingediend om de compensatieregeling voor gedupeerde klanten van de bank verbindend te verklaren op grond van de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Daarmee zal een limiet worden gesteld aan de termijn waarbinnen klanten zich nog voor een schadevergoeding kunnen melden.

Curatoren DSB willen verbindendverklaring compensatieregeling

Het hof zal het verzoek op 15 oktober behandelen. Als het verzoek wordt gehonoreerd, kunnen DSB-klanten zich nog maximaal een jaar aanmelden voor een vergoeding op grond van de compensatieregeling. De curatoren, die het verzoek hebben ingediend samen met twee belangenorganisaties en negen verzekeraars, gaan klanten door middel van advertenties in de zaterdagkranten en 330.000 brieven op de hoogte stellen.

Voortgang regeling
Vorig jaar is voor € 129 mln aan compensatie uitgekeerd aan DSB-klanten, inclusief een voorziening van € 75 mln voor dossiers die eind dat jaar nog in behandeling waren. “Sinds het uitspreken van het faillissement is bijna € 180 mln uitgegeven of voorzien voor het oplossen van de zorgplichtissues”, aldus de curatoren in hun zeventiende faillissementsverslag.
Inmiddels is voor € 118 mln aan compensaties verwerkt: in de meeste gevallen is de compensatie verrekend met vorderingen. Zo niet, dan heeft de klant een concurrente vordering in het faillissement. Tot nu toe hebben 31.000 klanten een compensatievoorstel geaccepteerd in verband met poliscompensatie. In totaal hebben zich ruim 46.000 klanten gemeld.
Bij DSB Bank werken nog altijd 161 mensen; daarnaast zijn er 85 zzp’ers ingeschakeld voor het uitvoeren van de compensatieregeling. Eind deze maand zal het aantal werknemers met 60 zijn teruggebracht, onder meer doordat 40 medewerkers in dienst treden bij Quion.

Reageer op dit artikel